Lokalpolitik

TV-chefens røde træhus får lov til at blive stående

LÆSØ:Lederen af TV2 Nordjylland, Bent Bjørn, kan igen sove trygt i sit villa på Kattegat-øen Læsø. Vestre Landsret har netop frifundet ham for at skulle rive det svenskrøde træhus ned, som han for et par år siden fik bygget på en grund ved Vesterø. Landsrettens frifindelse sker, selvom landsretten erkender, at Læsø kommune har begået adskillige graverende fejl i sagsbehandlingen, og at de dispensationer, som Bent Bjørn fik, aldrig burde være givet.Omvendt finder landsretten ikke, at Bent Bjørn havde kendskab til atdispensationerne var ugyldige, så han har handlet i god tro.Sagen startede, da Bent Bjørn i 2000 købte to grunde på Plantagevej, lagde dem sammen og søgte om tilladelser til at opføre et helårshus.Det skulle være et træhus, og han fik dispensation fra den dagældendelokalplan til at vælge træ, ligesom placeringen på grunden blev ændret iforhold til lokalplanen.Det blev naboerne bag Bent Børns hus sure over. De fik deres udsigt ødelagt, og på grund af husets placering fik Bent Bjørn indkig i deres have og huset ville skygge for naboen.Naturklagenævnet gav naboerne ret i, at kommunens dispensationer varugyldige. Derefter vedtog Læsø kommune i 2001 en ny lokalplan, der lovliggjorde Bent Bjørns byggeri.Det blev naboerne også sure over, da de mente, at den nye lokalplan alene var vedtaget for at undgå en retssag.Men her svarede Naturklagenævnet, at den nye lokalplan var gyldig.Landsretten mener heller ikke, at der er taget usaglige hensyn vedvedtagelsen af lokalplan nummer to, så den er gyldig.Derfor får naboerne ikke medhold i påstanden om, at huset skulle flyttes og ydervæggene ændres.Tilbage var så spørgsmålet om højden. Her siger den nye lokalplan, at den samlede højde højst må være 8,5 meter. Bent Bjørns hus er 13 centimeter højere, men den overskridelse anser landsretten ikke for væsentlig, og kan ikke udløse erstatning elle krav om ændring.Både Læsø kommune og TV-chefen frifindes altså, og naboerne skal betale 35.000 kroner i sagsomkostninger til TV-chefen.