Lokalpolitik

TV fra asylcentret

I morgen eftermiddag viser Hals Lokal-TV en udsendelse om hverdagen på asylcentret i Ulsted. Der bydes også på billeder fra en julefest i forsamlingshuset, og til sidst er der underholdning med Erik Clausen. Genvalg til erhvervschef Økonomiudvalget har besluttet at overlade det til forvaltningen at vælge, hvem der skal repræsentere Hals Kommune i den nye Hals Turistforenings bestyrelse. Der bliver i dette tilfælde tale om et "genvalg", idet kommunens tilforordnede i turistforenings-bestyrelsen bliver den kommunale erhvervschef, Peter Sloth Kristensen. Det var også ham, der sad som kommunens tilforordnede i bestyrelsen for den nu konkursramte Turistforeningen for Hals Kommune, og Peter Sloth Kristensen har i forbindelse med sin rolle dér tidligere - i et internt notat til kommunaldirektør Erik Schmidt - erkendt, at de i den gamle turistforenings-bestyrelse ikke var vågne nok i forbindelse med den gamle turistforenings voksende økonomiske problemer. Inspiration til haven Aktivitetscenter Fjordparken i Hals danner på mandag rammen om et forårsmøde med Hals Havekreds. Her vil Børge Christensen, Alsø, være på plads for at fortælle om sin japansk inspirerede have. Nej til ny butik Ejeren af Hals Hotel, Finn Jensen, har også af økonomiudvalget - som tidligere teknisk udvalg - fået et nej til ønsket om at bytte den nuværende bowlinghal ved hotellet ud med en ny dagligvarebutik. Et sådant tiltag ville have krævet en udvidelse af Hals' centerområde, og det er denne udvidelse, at de to udvalg ikke kan acceptere. O.k. til magt Økonomiudvalget har som socialudvalget sagt god for den beretning, der af forvaltningen er blevet udarbejdet om brugen af magtanvendelse i 2002. Denne rapport fortæller, at der i fjor kun var fire indberetninger af magtanvendelse over for personer i kommunal pleje. Selv om tre af disse på papiret er at betragte som ulovlige, fordi personer har været fastspændt mod deres vilje, så er disse indgreb blevet politisk godkendt, fordi der i givne tilfælde faktisk har været tale om at skåne de pågældende personer. Toiletvogn i byrådet Efter at have cyklet lidt rundt i det kommunalpolitiske system, har økonomiudvalget nu besluttet at sende en sag om en toiletvogn til endelig behandling i byrådet. Det skete, fordi der i udvalget var tale om noget af et mandefald, da sagen skulle behandles. Sagen drejer sig om, at Dansk Handicap Forbunds Hals-afdeling vil have kommunal støtte til indkøbet af en ønsket, mobil toiletvogn. V. HASSING Grundpris fastsat Økonomiudvalget har fastsat grundprisen for det nye boligområde, der i V. Hassing skal etableres syd for skolen. Prisen for at købe sig ind på det nye boligområde, der har fået navnet Uglevænget, bliver på 300 kr. pr. kvadratmeter.