Tv-investeringer i dansk spillefilm

Danmarks Radio, TV2 og Producentforeningen har underskrevet en standardkontrakt, der fastsætter vilkårene for de to stationers engagement i produktionen af danske spillefilm. Kontrakten er en følge af de politiske forlig, der blev indgået sidste år, dels om en medieaftale, dels om en aftale for dansk film. I henhold til medieaftalen skal de to tv-stationer hver afsætte 60 mio. kr. om året til forskellige former for dansk filmproduktion, men det har holdt meget hårdt at nå til enighed om bestemmelserne for, hvordan det skulle ske. Den ny kontrakt med DR og TV2 fastsætter, at parterne hver skal anvende 35 mio. om året til investeringer i danske spillefilm samt til de såkaldte visningsrettigheder, som udgør grundlaget for, at filmene senere kan blive vist i fjernsynet.