EMNER

Tv tager parti

KRIG:Irak-krigen har endnu engang vist, at Danmarks Radio og TV2 er en tro kopi af CNN og BBC World, hvis landene er involveret i krigen, og hvor dækningen er lang fra at være upartisk. Det er utroligt at opleve journalister på de to kanaler uden kritik referere til disse anglo-amerikanske medier. Det er, som de ikke kan andre sprog end englesk og ikke kan se andre kanaler somden fransksprogede TV5 eller tyskr stationer, der viser et langt mere nuanceret billede af konflikten! Man kan ikke være troværdig, når man kigger på verden gennem amerikanske og engelske briller. Man kan ikke være troværdig, når man hovedsageligt rapporterer fra amerikanske og engelske briefinger, som indeholder en del propaganda. TV2 og DR har ikke deres journalister i Bagdad under krigen og kan ikke danne sig et upartisk billede af konflikten. Disse journalister kom først, da krigen var slut. Man har en fornemmelse af, at de to stationer er partiske og tendentiøse i deres dækning og prøver at vise krigen som en ren krig og af etiske eller andre årsager har valgt at nedtone krigens gru. Prøv at skifte til andre kanaler og se reportager om den irakiske befolkning og oplev andre vinkler af krigen. F.eks. har TV5 fire hold i Irak og især Bagdad, som rapporterer den virkelige liv uden at være mikrofonholder for amerikanske eller engelske styrker. Det er besynderligt, at DR og TV2 vil ikke åbne sig over for andre kilder, som vil gøre deres dækning mere rig og mindre tendensiøs. Det er påfaldende, at ingen af de to store danske kanaler åbner op for andre kilder, f.eks. TV5, som har dækket krigen fra andre synsvinkler, og som har sine folk i Bagdad i modsætning til CNN og de fleste andre tv-kanaler, DR og TV2. TV5 giver et andet billede af konflikten og viser også irakere i deres daglige liv og reaktioner på krigen fra andre dele af verden. TV5 har gennem sine franske, belgiske, schweiziske og canadiske partnere meget mere end alle de engelske og amerikanske kanaler bestræbt sig på at præsentere en bred og rig mediedækning som muligt. DR og TV2 kan lære meget. anskerne kan heldigvis se forskel,når de kifter til TV5 eller andre kanaler. Verden er mere og andet end angloamerikansk!