TV2-bestyrelse klædt dårligt på til opgaven

Informationsniveauet gjorde det svært at stille de rigtige spørgsmål til stærk tv-direktør

AALBORG:-Det er klart, at når man bliver holdt i uvidenhed, så stiller man ikke spørgsmål. Og når der ikke er grund til at stille spørgsmål, så gør man det heller ikke! Ordene kommer fra Henning Julin. Indtil 2002 var han medlem af bestyrelsen i TV2/Nord. Og gennem de otte år, han arbejdede i bestyrelsen, udtalte han flere gange kritik af den måde bestyrelsen og tv-direktør Bent Bjørn arbejdede på. Kritikken af det lave informationsniveau gik på flere konkrete sager og på ikke det generelle arbejde i TV2/Nord. Blandt andet var Henning Julin kritisk i forhold til TV2/Nords engagement i TV2/Nord Digital. Bestyrelse nikker ja Skarpest var Julins kritik af et årligt tillæg til udokumenterede udgifter op til 10.000 kroner, som Bent Bjørn fik godkendt af et flertal i bestyrelsen. - Men netop dette skattefri beløb protesterede jeg over, fordi det er imod gældende lovgivning. Og det fremgår også af referatet fra bestyrelsesmødet. Det står jeg ved, siger Henning Julin til NORDJYSKE. Udover at være tidligere bestyrelsesmedlem hos TV2/Nord er Henning Julin uddannet jurist og til daglig direktør for Aalborg Zoo. Og hans erfaring er, at arbejdet i TV2/Nord klar har adskilt sig fra arbejdet i bestyrelser, han har arbejdet i. - Der var et meget tæt parløb mellem bestyrelsesformanden og direktør Bent Bjørn. Det var typisk dem, der kørte forretningen i hverdagen. Og resten af bestyrelsen tog så til efterretning, når der kom en direktør og en bestyrelsesformand og gav udtryk for nogle ting, siger Henning Julin. - Og bestyrelsen acceptede simpelthen, at så må det jo være sådan, at tingene var sket, forklarer Henning Julin. Bestyrelsesformændene hos TV2/Nord har gennem årene fået et honorar på mere end 100.000 kroner om året. Dårlige referater Henning Julin har i dag svært ved at acceptere, at den fyrede direktørBent Bjørn og hans advokat Anders Hjulmand i et brev til TV2/Nords repræsentantskab i sidste uge konkluderer, at bestyrelsen har vidst alt. - Det er altså meget vigtigt at slå fast, at der aldrig er lavet lange referater fra bestyrelsens møder, som afspejlede debatten. Der er lavet beslutningsreferater. Og derfor ville jeg i dag være meget forsigtig med at tage bestyrelsesreferaterne for andet, end hvad de faktisk er, siger Henning Julin. Problemet er ifølge ham, at de protester bestyrelsesmedlemmer gennem tiden har givet udtryk for på møder i TV2/Nord ikke findes på skrift i dag. - Og jeg har stillet spørgsmål undervejs. Det har flere andre også gjort. Men det fremgår ikke af referaterne, fortæller Henning Julin. Både han og andre medlemmer af bestyrelsen i TV2/Nord har trods manglerne accepteret forretningsgangene. - Vi vænnede os til, at sådan var det nok. Jeg kom ind i bestyrelsen, da stationen var nogle år gammel. Og sådan var kulturen, som jeg accepterede. Men det er klart, at hvis man havde vidst, det ville skabe debat, så havde andre end mig helt sikkert krævet, at referaterne blev lavet om.