TV2-bestyrelsen år for år

Bestyrelsen i TV2/Nord er på valg hvert fjerde år. Et repræsentantskab på 114 medlemmer - fra nordjyske organisationer og interessegrupper - vælger den syv mand store bestyrelse. Tidligere kunne bestyrelsen kun sidde i to perioder - i dag kan bestyrelsesmedlemmerne sidde ubegrænset tid.Flere har derfor siddet mere end 10 år på deres poster. Bestyrelsen i TV2/Nord har besluttet, at formanden skal have 125.000 kroner i løn om året for sin ulejlighed - de øvrige medlemmer får 30.000 kroner hver. Der holdes cirka et møde hver anden måned i bestyrelsen for TV2/Nord: 1986: Landmanden Martin Rytter bliver den første formand for bestyrelsen i TV2/Nord.Han vælges ind af repræsentantskabet, hvor han sidder på vegne af TV2/Nords støtteforening.Denne forening er MartinRytter fortsat formand for. Gennem årene har Martin Rytter haft et tæt parløb med tv-direktør Bent Bjørn, som han selv har ansat. Martin Rytter er også formand for flere af de datterselskaber, som TV2/Nord har. 1995:Landmanden Ole Fuglsang bliver ny formand. Han genvælges i 1998, men dør året efter. 2000:Fagforeningsformand Preben Nøhr vælges til formand. Han var tidligere næstformand i den bestyrelse, Ole Fuglsang stod i spidsen for. 2003:Den nuværende bestyrelse vælges. Den består af: Bestyrelsesformand Hans Stochholm, der til daglig er landinspektør. Næstformand Hanne Jørgensen, der er uddannet skolelærer. Preben Nøhr, tidligere formand for DanskElforbund, Nordjylland. Ole Carlsen - netop nu konstituteret som formand for TV2/Nord - til daglig er han formand for HK/Hjørring. Villy Mølgaard, sognepræst og formand for TV2/Nords repræsentantskab. Jens Østergaard Jensen, chefkonsulent. Per Harder Højbjerg, journalist og valgt af medarbejderne på TV2/Nord.

Forsiden