TV2 Nords direktør havde flere kasketter

Bent Bjørns personlige engagement i datterselskaber skal tjekkes

AABYBRO:Suspenderingen af TV2/Nords direktør Bent Bjørn kommer i kølvandet på en konkurs i et af TV2/Nords datterselskaber, som direktøren også har været involveret i. Nu vil bestyrelsen have undersøgt om, der er økonomiske og juridiske uregelmæssigheder i forbindelse med konkursen. - I forbindelse med konkursen i datterselskabet ønsker vi en tilbundsgående undersøgelse af direktørens virke med hensyn til hans aflønning, rejser og tilknytning til andre selskaber, udtaler Hans Stochholm, der er bestyrelsesformand for TV2/Nord. Suspenderingen skete i går på et møde mellem bestyrelsesformanden og direktør Bent Bjørn. - Vi er løbende blevet orienteret af Bent Bjørn om hans dispositioner, men når der opstår tvivl, så er det bedst, at vi får undersøgt sagen til bunds, siger bestyrelsesformanden, der samtidig fortæller, at det ikke kun er direktøren, der er blevet sent hjem. TV2/Nords revisor er også blevet fyret, da bestyrelsen ønsker nye øjne til at se på tallene. Undersøgelsen af direktørens handlinger skal foretages af advokatfirmaet Advodan under ledelse af advokat Ole Wagner. Indtil videre kan Hans Stochholm ikke sige, hvornår undersøgelsen er ovre, men han håber, at det vil være inden årsskiftet. - Det er i alles interesse, at vi får afklaret denne sag hurtigst muligt, så vi kan komme videre, siger Hans Stochholm, der ønsker, at stationen skal køre fungere, som den hele tiden har gjort. Bent Bjørn accepterer suspenderingen, men han ønsker ikke at udtale sig til NORDJYSKE. Mens Bent Bjørn er suspenderet er TV2/Nords redaktionschef Hans Otto Delfs konstitueret som direktør.