EMNER

Tv2 Zulu forsvinder snart fra skærmene

Kun 135 ud af 396 medlemmer ønsker Tv2 Zulu

BRØNDERSLEV:I løbet af meget kort tid forsvinder TV2 Zulu fra tv-skærmene i Brønderslev. Der var på generalforsamlingen ikke stemning for at opretholde Zulu. I den vejledende afstemning var der 135, der stemte for TV2 Zulu, men over halvdelen af de fremmødte, skulle have stemt for. Og der var 396 stemmeberettigede. Der er 110, der ønsker ViaSat Sport, 92 ønsker TvDanmark 1, 88 ønsker DK4, mens 76 ønsker National Geographic. Heller ingen af disse programmer fik således flertal. Generalforsamlingen blev noget af et tilløbsstykke. Den første generalforsamling 6. marts måtte aflyses, fordi der mødte godt 300 op, og det var der ikke plads til på Restaurant Hedelund. Den nye generalforsamling samlede omkring 500, idet der deltog flere ægtepar, men kun med én stemme med medlem. Gymnasiets sal var totalt fyldt. Der var stor diskussion om spørgsmålet. Mange talte for TV2 Zulu, mens andre talte imod. Efter at afstemningen var foretaget, blev der sat spørgsmålstegn ved afstemningsformen. Men bestyrelsen og dirigent Per Kallehauge stod fast på, at der ikke kunne være tvivl om afstemningsformen. Bjarne Jensen lovede, at der laves en brugerundersøgelse hos alle 4050 medlemmer inden sommerferien. Kontingentet er fastsat til 1350 kr. uden TV2 Zulu, hvilket er 90 kr. mindre end nu.