Socialforsorg

Tvær-kommunalt samarbejde skal skaffe flere i job -

AALESTRUP:Med en øget fokus på kontanthjælpsmodtagere, etniske minoritetsgrupper eller personer med behov for fleks- og skånejob eller arbejdsprøvning, overvejer Aalestrup Kommune at indgå i en særlig formidlingsenhed sammen med fire andre kommuner og Viborg Amt. Der er tale om et nyt tiltag, der er opstået i forbindelse med den øgede indsats på det rummelige arbejdsmarked. - Formålet er selvfølgelig at vi kan få flere borgere i arbejde, og at vi også kan forsøge at finde løsninger til de mennesker, der af forskellige årsager har en nedsat arbejdsevne og derfor kun kan klare et deltids- eller et skånejob, forklarer socialudvalgsformand Søren P. Johansen (S). Aalestrup Kommunes koodinationsudvalg har netop besluttet at frigive 152.000 kroner, der skal indgå i oprettelsen af den formidlingsenhed, der foruden Aalestrup vil bestå af Tjele, Møldrup, Karup og Viborg Kommuner samt Viborg Amt. Til projektet vil der blive tilknyttet en række virksomheds- og jobkonsulenter, som skal servicere de nævnte kommuner, og som skal samarbejde tæt med de respektive socialforvaltninger og skabe en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Formålet er at få skabt praktik- og arbejdspladser til de ledige. Aalestrup Kommune har i forvejen en beskæftigelseskonsulent, Carsten Paarup, som vil skulle indgå i samarbejdet sammen med kolleger fra nabokommunerne. Koordinationsudvalgets beslutning om frigivelse af midler blev godkendt på det seneste byrådsmøde med det forbehold, at vedtægter og indhold af Formidlingsenheden skal godkendes senere, inden Aalestrup Kommune er fuldgyldigt medlem. Venstres byrådsgruppe fandt det nødvendigt med nogle justeringer, såfremt Aalestrup Kommune skal kunne drage nytte af samarbejdet. - Der har været forlydender om, at kun virksomheder med minimum 30 medarbejdere kan få tilknyttet en konsulent, og det antal skal i hvert fald forhandles ned, for kun få af kommunens arbejdspladser råder over så stor en personalestab, understregede Niels Jørgen Kristensen (V). Morten Bach (V) fandt det beklageligt, at der ikke bakkes op om de lokale ressourcer, herunder kommunens egen arbejdsmarkedsafdeling og Udviklingsrådet, og gruppeformand Per Bisgaard gjorde opmærksom på, at sagsbehandlingen i byrådet vanskeliggøres af det faktum, at medlemmerne først blev orienteret på aftenens møde. Det er socialchef Peter Barrett, der har siddet med ved de indledende forhandlinger med de øvrige samarbejdspartnere. - Projektet vil foreløbig køre over en forsøgsperiode på to år, men det er klart, at vi skal have gjort opmærksom på, at der er en lidt anden erhvervsstruktur i Aalestrup Kommune. Samtidig vil vi tilstræbe, at det er den samme konsulent, der kommer rundt til virksomhederne, forklarer Peter Barrett. Det er især en voksende gruppe af såkaldte "gråzonepersoner", der skal samarbejdes om. Personer, som måske har været ledige i så lang en periode, at de er på grænsen til at overgå fra dagpenge til kontanthjælp. Netop det høje antal af kontanthjælpsmodtagere i Aalestrup Kommune er en særdeles varm kartoffel. Tallet er stadig stigende, og andrager p.t. omkring 150 personer. - Der er her, vi skal forsøge at sætte ind med en så tidlig indsats, at folk ikke bliver fastlåst i systemet, understreger Søren P. Johansen. - Vi er også nødt til at tage i betragtning, at nogle kontanthjælpsmodtagere måske har lettere ved at komme i arbejde i en anden kommune, så det er mit håb, at vi kan få skabt et frugtbart samarbejde, slutter Søren P. Johansen.