Tværfagligt samarbejde skal hjælpe voldsramte familier

Kampagne mod vold på visit i Nordjylland

NORDJYLLAND:Vold mod kvinder er et udbredt problem - 65.000 kvinder i Danmark er hvert år udsat for vold eller trusler om vold og 30.000 børn er vidner til, at deres mor er udsat for overgreb. Vold mod kvinder er udråbt som verdens mest udbredte forbrydelse af FN og betragtes i dag som en krænkelse af menneskerettighederne. Derfor fremlagde regeringen i marts 2002 en handlingsplan, som skal være med til at bekæmpe vold mod kvinder. Et af midlerne i indsatsen er en landsdækkende oplysningskampagne, som gæster 26 steder fordelt over hele landet. I går var kampagnen på besøg i Hjørring, hvor 71 fagfolk fra flere kommuner i Vendsyssel havde taget plads i stolene på Hotel Phønix for at blive lidt klogere på, hvordan man kan hjælpe de voldsramte familier. Formidlingscenteret for Socialt Arbejde står bag kampagnen i samarbejde med Landsorganisationen af Kvindekrisecentre og Det kriminalpræventive Råd. Formålet er at informere fagfolk om problemet og få de forskellige myndigheder til at tale sammen på tværs. - Vold i familien kræver ekstra samarbejde, fordi det er et stærkt tabubelagt område, og fordi der ofte er tale om meget komplekse problemer, siger souschef i formidlingscenteret for Socialt Arbejde, Hanne Lilholt Behrens Slået til plukfisk Hanne Lilholt Behrens henviser til Roskilde, Århus og Ribe Amter, der gennem halvandet år har haft et samarbejde mellem repræsentanter fra blandt andet politi, sygehuse, krisecentre og kommuner. De har holdt seks årlige møder, og det har vist sig at være med til at forbedre indsatsen overfor de voldsramte familier, fordi det er med til at synliggøre, hvilke handlemuligheder, de forskellige fagpersoner har: - For eksempel når lægen står på skadestuen fredag aften med en kvinde, der er banket til plukfisk, og han ved, at der er børn derhjemme, så ved han ikke, hvad han skal gøre, og i de situationer er man oftest tilbøjelig til at sætte kikkerten for det blinde øje. Men når man ved, hvad de andre fagpersoner kan og hvem de er, så er man godt klar over, hvornår det er ens eget ansvar at tage affære, siger Hanne Lilholt Behrens. Kampagnen har indtil videre besøgt 11 byer, hvor der har været fuldt hus med undtagelse af et sted. I dag gør den stop i Aalborg, hvor der er venteliste, men på grund af den store tilslutning er der planer om at lave endnu et arrangement her.