Udlændingepolitik

Tvangsægteskaber skal kriminaliseres

Radikale på banen med stramninger på udlændingeområdet - men også med lempelser

NORDJYLLAND:- Vi taler meget om tvangsægteskaber, alligevel står der ikke et ord om det i straffeloven. Det vil vi gerne have lavet om på, siger Elsebeth Gerner Nielsen, der er integrationsordfører for Det Radikale Venstre. Partiet er klar med to forslag til Folketinget, der på nogle punkter er strammere, på andre mindre stramme end de nuværende regler, der bl.a. kritiseres for at ramme de forkerte. Det gælder reglen om, at man skal være 24 år for at få familiesammenføring. Reglen betyder, at unge danske statsborgere tvinges til at bosætte sig i andre lande sammen med deres udenlandske ægtefæller og kærester. At det er et reelt problem, kan man bl.a. læse i en række beretninger på de radikales hjemmeside. - Selvom EU har et fælles alderskrav på 21 år, kan Danmark på grund af retsforbeholdet fastholde en grænse på 24 år. Selvfølgelig bosætter et par sig i det land, der har den laveste aldersgrænse, indtil de er 24 år. Det er uholdbart og usolidarisk, at vi på den måde flytter opgaver til et andet land, siger Elsebeth Gerner Nielsen. Partiet foreslår også, at kravet om tilknytning bliver afskaffet. Kravet indebærer, at parrets samlede tilknytning til Danmark skal være større end til et andet land, for at få familiesammenføring her i landet. Det kan betyde, at ægtepar, hvor den ene part er dansker og som har været nødt til at bosætte sig i udlandet på grund af alderskravet, kan risikere at blive afvist når de fylder 24, fordi parrets samlede tilknytning så er større til det andet land end til Danmark. Til gengæld ønsker partiet, at der stilles skrappere krav om integration i forhold til familiesammenførte. - Det er et problem, at kommunerne ikke kan stille krav om integration og sprogundervisning til en familiesammenført, hvis familien ikke ønsker det. Familierne kan holde fast i forældede kulturmønstre og typisk ikke lade kvinden komme ud i samfundet. Det kan man modvirke ved at betinge forlængelse af den familiesammenførtes midlertidige opholdstilladelse af, at der er udvist vilje til at lære dansk, siger Elsebeth Gerner Nielsen. Den herboende må desuden ikke være straffet for vold mod ægtefælle eller samlever inden for de sidste 10 år, og der skal være vejledende samtale for ansøgerne på de danske ambassader i udlandet. Desuden foreslår partiet, at der indføres et akut beredskab i alle kommuner til unge, som henvender sig i forbindelse med tvangsægteskab. Kommunerne skal have et botilbud til sådanne unge, så de ikke sendes hjem i armene på familien efter en henvendelse til det offentlige. Forslagene rummer også en håndsrækning til voldsramte udenlandske kvinder. - To ud at tre udenlandske kvinder bliver sendt ud af Danmark, hvis de har forladt deres mand på grund af vold. På den måde straffes kvinderne dobbelt: Først får de bank, og så risikerer de at blive sendt ud af landet. Mange er henvist til prostitution i hjemlandet eller de må forlade deres børn, fordi de ikke kan forsørge dem. Det betyder, at mange kvinder bider tænderne sammen og udholder det voldelige ægteskab. Det er ikke værdigt, siger Elsebeth Gerner Nielsen. - Kvinderne skal ikke alene sikres opholdstilladelse, de skal også sikres økonomisk. Det kan man gøre ved at forpligte manden til at forsørge kvinden, indtil hun kan få permanent opholdstilladelse, foreslår de radikale.