Boligøkonomi

Tvangsauktioner sætter ny bundrekord

Laveste niveau siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallet i 1979

KØBENHAVN:Det er ved at være en sjældenhed, at folk må gå fra hus og hjem, fordi de ikke kan betale terminen. Antallet af tvangsauktioner er nu nede på det laveste niveau siden Danmarks Statistik begyndte at opgøre tallet i 1979. I juli blev der således kun bekendtgjort 84 tvangsauktioner, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er kun knap halvt så mange som for bare et år siden. Men billedet kan ændre sig, når konsekvenserne af de seneste rentestigninger, viser sig. Robuste boligejere Cheføkonom i Nordea, Helge Pedersen, forventer dog ikke, at det vil føre til nogen dramatiske stigning i tvangsauktionerne. - Selvom renten er steget vil det først for alvor vise sig i terminsydelserne på de variabelt forrentede lån til næste år, men der er næppe grund til at vente en markant ændring i den gunstige udvikling i antallet af tvangsauktioner af den grund. End ikke en mindre nedgang i den økonomiske vækst vil få mærkbare effekter, fordi mange fortsat har mulighed for at reducere boligomkostningerne ved at optage afdragsfrie lån i en periode, siger Helge Pedersen. Han vurderer, at kun et økonomisk politisk indgreb såsom en ophævelse af skattestoppet på ejerboliger eller en ændring i lovgivningen om finansieringstyper, for alvor vil kunne ryste det danske boligmarked. Og ingen af delene er der udsigt til inden for en overskuelig fremtid. /ritzau/