EMNER

Tvangsbøde til bygherre

Det kommer til at koste dyrt, hvis bygherrer fremover ikke overholder fristerne og får indsendt de rigtige papirer til rette tid

500 kroner den første uge - og 7000 kroner for hver påbegyndte uge efterfølgende. Disse beløb bliver fremover straffen, når bygherren mangler at få indsendt dokumentation for lovbefalet byggeskadeforsikring til Brønderslev Kommune. Forvaltningen havde lagt op til, at det fra uge ét skulle koste bygherren 7000 kroner i tvangsbøde, men politikerne i Miljø- og teknikudvalget modererede sanktionen til 500 kroner for første uge. Bedst med mild bøde først - Vi synes, det er voldsomt og barsk med en bøde 7000 kroner første uge. Nu kommer det i stedet til at koster 500 kroner første uge, så bygherren kan nå at få oplysningerne indsendt, inden det koster ham 7000 kroner ugen efter. Når folk først har fået en bøde på 500 kroner, får de nok indsendt dokumentationen, forudser Mikael Klitgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget. Forvaltningen oplyser, at man i de fleste byggesager, der er omfattet af den obligatoriske byggeskadeforsikring er nødt til at rykke bygherren for forsikringen. - I visse sager bliver afdelingen nødt til at rykke bygherren flere gang, men uden held, oplyser forvaltningen i sagsfremstillingen. Og i disse sager er der vel at mærke tale om byggerier, der er taget i brug. Inden sanktionen kan træde, skal sagen behandles i byrådet.