EMNER

Tvangsbøder til udlejer

Ejeren af en udlejningsejendom, der ved retten i Hjørring i november blev idømt en bøde på 5000 kroner, må se i øjnene, at han fortsat ikke kan leje sin ejendom ud.

Ejeren af en udlejningsejendom i Aabybro, der ved retten i Hjørring i november blev idømt en bøde på 5000 kroner for ikke at have efterkommet Jammerbugt kommunes påbud om at få renset køkkenet i ejendommen for skimmelsvamp, må se i øjnene, at han fortsat ikke kan leje sin ejendom ud. Det oplyser Henrik Hansen fra Jammerbugt Kommunes miljøafdeling. Ud over bøden på de 5000 kroner blev manden stillet i udsigt, at han efter en seks ugers frist ville blive afkrævet ugentlige tvangsbøder på 500 kroner indtil køkkenet i huset er konstateret fri for de sundhedsfarlige svampesporer. - Umiddelbart efter den fastsatte frist foretog vi stikprøver fra væggene i køkkenet og den laboratoriemæssige undersøgelse af disse prøver viser, at de sundhedsmæssige forhold er langt fra at være i orden, fortæller Henrik Hansen. Grænseværdien for mykotoksiner ( skimmelsvampe) i boliger er 25 enheder, og de udtagne prøver viste 916 enheder. Dermed er betingelserne ikke opfyldt, og der vil ved politets foranstaltning blive opkrævet de varslede tvangsbøder. - Fra kommunens side har vi været meget langmodige i den pågældende sag, der startede i 2008, hvor der blev konstateret skimmelsvamp i køkkenet, fortæller Henrik Hansen. - Vi foretog gentagne tilsynsbesøg på ejendommen, hvor vi med råd og vejledning tilskyndede ejeren til at få forholdene bragt i orden, så han igen kunne udleje ejendommen. Men gennem hele forløbet er der ikke udvist evne eller vilje til at få forholdet bragt i orden, derfor skred man i 2009 til politianmeldelse, oplyser Henrik Hansen. Derefter søgte politiet gennem en længere periode , at få manden til at gøre noget effektivt ved sagen, men ordensmagtens tålmodighed slap også op, og sagen endte til sidst med domfældelse. Situationen er nu den, at inden ejeren kan sætte sine køkkenelementer op, vil det vil være nødvendigt at fjerne hele pudslaget. Derudover vil det måske være påkrævet også at rense de bagved liggende mursten. Det nytter ikke bare at lukke svampen inde bag pudslaget, den skal helt væk. - Det er nu helt op til ejeren at gøre noget ved sagen, indtil videre foretaget kommunen sig ikke noget, og det vil ikke være muligt at udleje ejendommen til menneskebolig før huset er i sundhedsmæssig forsvarlig stand, fortæller Henrik Hansen. Samarbejdet mellem de kommunale afdelinger vil blokere for udlejning, eksempelvis vil folkeregisteret underettte miljøafdelingen, hvis der bliver anmeldt nye lejere på stedet, og der vil straks blive givet forbud mod indflytning, tilføjer Henrik Hansen.