Lokalpolitik

Tversted har en robust helhedsplan

BOLIGER:I modsætning til mange byer langs Vestkysten er det lykkedes for Tversted at have præg som helårsby. En undersøgelse har vist, at borgerne i Tversted har et positivt syn på turisme. Her er tale om en turisme, man kan leve af og med. Tversted er en populær by. Der er stor efterspørgsel efter helårshuse, og vel at mærke fra folk, der gerne vil bo i byen hele året. Hirtshals Kommune er kommet bagefter m.h.t. at byggemodne helårsgrunde ved Løgtenvej. Vi oplever for tiden et boom i efterspørgslen efter sommerhuse - også i Tversted. Ledige sommerhusgrunde er der tilsyneladende få af, men der findes reservearealer, når der åbnes op for udvidelse af sommerhuszonen. Hirtshals Kommune valgte som bekendt ikke at ansøge om et yderligere areal. I en omtale af kommuneplanens område 790 i Tversted ved Klitgården, Skolevej og Østervej, står der: FRITIDSFORMÅL. Områdets anvendelse fastlægges til turist-, fritids- og udstillingsformål. I Hirtshals Kommunes definition af dette fremgår der ikke, at der her umiddelbart skal kunne etableres boliger, men det forhindrer naturligvis ikke, at der kan komme forslag herom. Kommuneplanen skal så i givet fald ændres - efter offentlig høring. Et forslag om boliger på området øst for Skolevej - helårsboliger uden bopælspligt, blev efter et velbesøgt borgermøde forkastet af Teknik- og Miljøudvalget. I stedet ser det ud til, at der måske kan komme helårsboliger med bopælspligt i området. Det vil der naturligvis komme en ny høring ud af, og så kan borgerne igen få mulighed for at tale med. Når området i sin tid blev udlagt som anført, hænger det sammen med, at det kan være svært at forudse, hvad fremtiden vil bringe for en turistby som Tversted. En konsekvens af en bebyggelse i området vil bl.a. betyde, at Tversted Marked vil få svært ved at overleve, idet området øst for Skolevej i markedsdagene fungerer som P-plads. Men området er som anført ikke udlagt til dette formål. I et tillæg til kommuneplanen samt medfølgende lokalplan, er der således lagt op til, at kommunen på bedste vis beskriver såvel historik som fremtid i forbindelse med en revideret anvendelse af område 790. Det giver borgerne mulighed for at foretage en vurdering af situationen. Borgerne må være de bedste til at vurdere, hvad der er bedst kan indpasses i Tversted identitet.