Tversted-mose gemte kobberkar

} Vendsyssels Historiske Museum har modtaget et velbevaret kobberkar. Efterretninger siger, at afdøde gårdejer Kristian Sørige fandt karret i sin mose et sted i Vester Tversted for mange år siden. Karret er ca 30 cm. i diameter, ser ud til at være både drejet og drevet op. Umiddelbart er det ikke muligt at sige om karret er 100 år gammelt eller meget ældre. Fra Vendsyssel kendes ikke paralleller til karret. Det vil nu blive sendt til Nationalmuseet, hvor det skal afgøres om karret er danefæ. De seneste 30 år har karret været i aalborgenseren Hans Andersens eje.Han købte karret af Kristian Sørige, der på det tidspunkt anvendte det som fodertrug i sin hønsegård. Hans Andersen fik for nylig den tanke, at karret kunne have arkæologisk interesse, da det jo var fundet i en mose. Hirtshals: Debataftener om integration }AOF og Socialdemokratiet holder i løbet af vintersæsonen tre debataftener om in-tegration. Møderne er åbne for alle, og skønt deltagelsen den første aften var behersket, håber arrangørerne, at de efterfølgende to møder vil blive mødt med større interesse. Tirsdag aftens oplægsholder, Nghia Dinh Nguyen fra Hjørring, bragte interessante emner på bane, og der kom også spændende indspark fra de få mødedeltagere, emner, som kunne danne grundlag for kommende debatter. Diskussionen handlede om så varierede ting som selvopfattelse, gensidig imødekommenhed, hvad er frihed, udlændinge og sport, og hvordan opfylder man lovgivningens målsætninger rent praktisk. Der vil være emner nok at tage fat på i løbet af vinteren, både til eftertanke og lejlighed til at give sine synspunkter til kende. De kommende debataftener vil blive afviklet den 20. november og 20. januar, og AOF-skoleleder Niels Christian Skrubbeltrang oplyser, at de kommende oplægsholdere er ”professionelle debattører” i stil med Højlund i forsamlingshuset. Tversted-Tuen-Uggerby: En underfuld verden } En af landets ældste aftenhøjskoler, Tversted Aftenhøjskole, er nu på gaden med programmet for vintersæsonen. Fællestitlen er: Vor underfulde verden, og når sæsonen går i gang den første torsdag i november, bliver det med et indlæg af projektleder Bjarne Skaaning Petersen fra Folkekirkens Nødhjælp. Under titlen: Giv håbet en mulighed vil han fortælle om trods alt håbefulde unge i krigsramte områder, nemlig Libanon og Albanien. Senere på måneden vil kulturkonsulent Thomas Østergård, Tversted, holde foredrag med titlen: Med arbejdshandsken på - om den usynlige, danske kultur, og i december vil forfatteren Knud Sørensen, Mors, fortælle om digtere omkring Limfjorden. Det nye år indledes med ”Vejen til Hirtshals”, et indlæg af kommunaldirektør Ida Balling. Senere på måneden vil lærerparret Hartvig og Hanne Weber-Hansen fortælle om ”Livet med musik”. I februar vil museumsdirektør Marianne Ilkjær vise rundt og besvare spørgsmål på Vendsyssel Kunstmuseum, som kaldes ”en arkitektonisk perle”. Denne aften foregår naturligvis i Hjørring. Sidst i februar rundes sæsonen af med et foredrag af sognepræst Ib Wulff-Jørgensen. Det sker i Tuen Forsamlingshus under titlen: Det underfuldes relativitet - ”Selv det værste er godt for noget - eller omvendt”. Foredragsrækken er arrangeret i sammen med Folkeuniversitetet i Hirtshals, Tversted og Uggerby Menighedsråd og Tversted Borger- og Turistforening.