Tversted risikerer flaget

Måske krav på vej om at badevand ved strand skal være renere

TVERSTED:Hvis kravet om et lavere indhold af colibakterier i vandet ved strandene gennemføres, så er det yderst tvivlsomt om, det Blå Flag endnu en gang kommer op ved stranden i Tversted. Godt nok er vandet her rent - og renere end mange andre steder ved de danske badestrande, men nye og strengende EU-grænseværdier, der i øjeblikket drøftes, vil stranden ved Tversted have svært ved at leve op til. Og det tøver turistchef i Tversted Anne-Marie Høholt ikke med at kalde ”katastofalt”. - Vores turister kommer jo her for at bade, og det vil være katastrofalt, hvis de og de øvrige gæster på stranden ikke længere vil kunne bade her på grund af badeforbud, siger hun. Der hvor det vil komme til at knibe med at holde sig under den måske kommende grænseværdi af colibakterier er lige ved nedkørslen til stranden. Målestationen der har senest målt lige over de diskuterede 500 colibakterier. Derimod er der ifølge turistchefen ingen problemer med at holde sig under dette tal længere mod øst på stranden. Anne-Marie Høholt vil nu forsøge at prikke til relevante myndigheder, hvis det viser sig, at EU-grænseværdierne fremover bliver skærpet. - Så er der grund til at råbe vagt i gevær. Hvis det bliver sådan, at vi står over for et badeforbud, så har Hirtshals Kommune en kæmpeopgave foran sig, siger hun og fortsætter: - Jeg synes, kommunen skal finde ud af, hvorfor det er, at vi har de colibakterier i vandet. Det er jo ikke blot i turisternes interesse, at vi har rent badevand, det er jo i vores fælles interesse at passe så godt på miljøet som muligt. Turistchefen i Tversted understreger, at de forskellige målinger gennem årene ved Tversted Strand har ligget stabilt de seneste år, men i forbindelse med store regnskyl er antallet af colibakterier steget. Og fremover vil - hvis grænseværdien for badevandskvalitet vel at mærke bliver ændret - det Blå Flag ved Tversted vil yderst afhængig af hver enkelt måling. - Jeg synes faktisk på flere måder, at det er rigtigt godt, hvis grænseværdien sættes ned, for vi vil jo alle gerne have så rent vand som muligt. Og det ligger jo i tiden og i tidsånden, at miljøkravene skærpes, men så står vi over for en stor udfordring, for vi må så blive bedre til at få colibakterierne fjernet, siger Anne-Marie Høholt. Men det har fungerende borgmester Ole Albæk (UP) umiddelbart ingen nye planer om. - Jeg agter ikke at iværksætte noget på denne side af sommeren, og hvis forslaget om ændrede grænseværdier bliver til noget, så vil det på et tidspunkt komme frem til vores tekniske udvalg, siger Ole Albæk, som tilføjer, at det for ham at se ikke er verdens største miljøproblem, vi her står overfor. - Miljøet er ikke noget man vender på en nat, og dertil kommer overvejelser om hvor mange mange vi skal ofre på det i forhold til, hvad vi får ud af det, siger Ole Albæk. Ifølge Albæk vil Hirtshals Kommune ikke blive hårdere ramt end andre steder. - Vi har 40 kilometer strand, så et vandløb fra eller til vil ikke genere vores turisters muligheder for at bade, siger han og understreger, at EU-grænseværdien ikke er vedtaget.