Tvetunget tale i Venstre

MILJØ:Året går på hæld - og det er tid til nytårsforsætter. Og her er en god idé til et sådant for partiet Venstre: Efter at Anders Fogh midt i VK's regeringsperiode pludselig ændrede signaler m.h.t. klima- og miljøpolitik, har det ikke skortet på løfter om en proaktiv indsats på disse områder. Den danske natur skal have et løft, vandplanerne skal være gennemført inden 2015, antibiotikaforbruget i landbruget skal ned… etc. etc. Men når det kommer til handling, er Venstre lige så nølende som altid. Senest er de tiltrængte miljøbeskyttende randzoner ved vandløb blevet udskudt endnu et år. Kort forinden nedsatte man landbrugets jordskatter, som en kompensation for de pesticidafgifter, der var stillet i udsigt - hvorefter man så udskyder afgifterne (igen-igen!). Det voldsomme forbrug af antibiotika inden for specielt svineindustrien, som længe har truet folkesundheden, er i årevis lovet nedbragt. Stigningen er blot fortsat. Vandplanerne har været udsat for et så vanvittigt nøleri, at det er illusorisk at forestille sig et reelt løft inden udgangen af 2015, som den danske stat ellers har forpligtet sig til overfor EU. At Venstre foretrækker at tilgodese landbruget og en række af partiets kernevælgere på miljøets, naturens og folkesundhedens bekostning, dét er et politisk valg man må acceptere. Men kunne Venstres nytårsforsæt så ikke være, at man ophører med den tvetungede tale? At man stopper med at bilde folk ind at miljøspørgsmålet på nogen måde betyder noget for partiet?