EMNER

Tvillingekalve fem år i træk

Limousine ko gentager succesen med samme partner i græsfolden

RØRBÆK:For femte år i træk har en ko af racen limousine født tvillingekalve hos ægteparret Anne Marie og Arne Svane på deres hobbylandbrug i udkanten af Rørbæk. - Pånær første gang den fødte i 2000 har den lige siden født tvillingekalve hvert eneste år. Denne gang en af hvert køn, der går med den ude på græsmarken sammen med vores andre limousinekøer. Her går også vores foldtyr, der har været den samme alle år, fortæller Anne Marie Svane. Hun er til daglig kommunal dagplejemor for fire børn, og har bestridt jobbet i 26 år. Det er derfor mest hendes mand Arne, der har de seks limousine køer og ungkreaturerne på ejendommen som en hobby ved siden af fuldtidsjobbet hos Danogips i Hobro. Ingen faglig forklaring Arne Svane selv har ingen naturlig forklaring på, hvorfor netop en bestemt af hans seks køer af racen limousine hvert år får tvillingekalve. - På et tidspunkt rettede jeg en henvendelse til Hobro og Omegns Landboforening, der henviste mig til Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby. De havde dog ingen prognoser for tvillingefødsler hos limousine køer og kunne derfor ikke give mig en naturlig forklaring, fortæller Arne Svane og tilføjer: - Men alle andre eksperter og fagfolk, jeg efterhånden har snakket med, har aldrig nogensinde tidligere hørt om en ko, der har født tvillinger fem år i træk og ud af seks kælvinger. Kødkvæg en ren hobby Arne Svane er selv opvokset på landet og har også som voksen tidligere i en periode arbejdet inden for landbruget. Da ægteparret for en del år siden overtog ejendommen på Præstevej i udkanten af Rørbæk, var der ikke nogle regulære staldbygninger, kun en lade og garage med fyrrum. - Valget stod derfor mellem selv at bygge stalde eller drive ejendommen som hobbylandbrug ved siden af et fuldtidsjob. Valget var ikke svært, og siden 1978 har vi haft en besætning af limousine køer, fordi jeg godt kan lide denne kødrace, påpeger Arne Svane. Ud over den faste bestand på seks moderdyr og foldtyren har ægteparret også adskillige ungkreaturer i laden. De bliver efter at være kommet fra deres mor fedet op og sendt til slagtning i en alder af mellem et og halvandet år. Præcis fødemaskine Ikke nok med at en af ejendommens køer føder tvillingekalve år efter år, det sker ifølge Arne Svane næsten præcist på klokkeslet hvert eneste år . - Koen er selv født 3. april 1998, og i 2000 fødte den første gang 8. april, 20. og 21 april de to næste år, inden den afveg en smule ved at kælve 9. maj i 2003. I fjor og i år har den igen været præcis med fødsler 24. og 22. april, påpeger Arne Svane stolt. Hver gang har limousine koen selv klaret kælvingerne og kun en enkelt gang måtte en dyrlæge lige en tur forbi ejendommen bagefter for at hjælpe den med efterbyrden. - Vores foldtyr er fra 1997, så jeg nænner med de mange tvillingekalve hos den ene ko næsten ikke at skille mig af med den igen. Så mister jeg jo automatisk en kalv hvert eneste år, griner Arne Svane fornøjet.