Aars

Tvilvsom narkodom over Aars by

NARKOBY:En skole og kulturudvalgsformand, en socialudvalgsformand og en SSP-koordinator laver pr-arbejde for narkobyen Aars. Således markedsført tilfører Indenrigsministeriet en million kroner til narkobekæmpelse. Ungdomskonsulenten hører først om projektet gennem pressen. Han kender ellers allermest til fakta i sagen.Det er måske et handicap at være klædt på til opgaven? Ingen ved, hvordan pengene skal bruges. Heller ikke den sagesløse ungdomskonsulent. Ansøgningen bygger tilsyneladende på en undersøgelse foretaget helt tilbage i 2001. Spørgeskemamaterialet blev besvaret af 572 elever i 6.-10. klasse. 17 elever svarer bekræftende, resten vender ryggen til narko. SSP-koordinatoren ser ikke noget massivt problem i dag. Alligevel dømmer politikere narkoby. Uden rigtig sikker viden om omfanget. De tre politikere arbejder i lærergerningen. Det var jo en enkel opgave at spørge forældrene med børn i 6.-10.kl.: Udover øllene. Fester jeres børn så også på ecstacy eller andre stoffer? Der må jo være en grum mistanke om forældresvigt i forhold til børn i folkeskolen. Hvorfor ellers fremstå med en gammel, ret usikker undersøgelse? S agens substans kan jo også have ændret sig et hundred procent på tre år! Hvis 17 narkobekræftere ikke bare signalerer ønske om at være på. Det kan børn finde på. Det kan voksne politikere. Der er grund til opmærksomhed i forhold til de 20-årige. Det siger ungdomskonsulenten. Her kunne politiske initiativer være på sin plads. Men det scorer man politisk lidt mindre på. Og man kan måske slet ikke få bevilget en million kroner.