Retspleje

Tvind-dom en bet for Amdi

Poul Jørgensen idømt ubetinget fængsel i to et halvt år - landsretten fastslår, at han ikke er eneansvarlig

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Poul Jørgensen blev dømt for groft skattesvig og groft underslæb i forbindelse med transaktioner mellem Tvinds humanitære fond og skolesamfundets almindelige aktiviteter. Arkivfoto: Scanpix

ÅRHUS:Det er den tidligere Tvind-talsmand Poul Jørgensen, der har taget tæskene. Men Vestre Landsrets dom over ham tirsdag på to et halvt års ubetinget fængsel rammer også Tvind-stifteren Mogens Amdi Petersen m.fl. Poul Jørgensen forlod landsretten i Århus tavs, sammenbidt og dømt for groft skattesvig og groft underslæb i forbindelse med transaktioner mellem Tvinds humanitære fond og skolesamfundets almindelige aktiviteter. Men han var ikke alene om ulovlighederne, fastslår Vestre Landsret. Hermed har anklagemyndigheden på det nærmeste domstolens ord for, at i hvert fald nogle af de fem andre landflygtige Tvind-topfolk - deriblandt Mogens Amdi Petersen - står til at få stryg i landsretten, hvis det lykkes at retsforfølge dem i en ankesag. Dommen tvinger desuden Poul Jørgensen til at betale både sagsomkostninger i landsretten og en fjerdedel af sagsomkostningerne i byretten. Et beløb, der kan løbe op i et anseligt antal millioner. Desuden er Poul Jørgensen frakendt retten til at have med selskabsvirksomhed at gøre. Til gengæld slipper han for at betale et større millionbeløb tilbage i skat. Og det skyldes, "at skattemyndighederne havde udvist en betydelig passivitet med hensyn til at søge skattekravet gennemført over for fonden", står der i landsrettens begrundelser. For Amdi og de øvrige er der nu endnu ringere udsigt til, at de igen kan sætte foden på dansk jord, hvis ellers de ønsker at slippe for en ankesag om den byretsdom fra 2006, der frikendte dem. Forældelsesfristen gælder ikke for ankesagen, fordi de har unddraget sig den obligatoriske forkyndelse af anklagemyndighedens anke. Landsretten fandt det bevist, at Poul Jørgensen i årene 1990-1995 blandt andet har tilbagedateret dokumenter. Det har været en af måderne til at sløre, at penge fra den skattebegunstigede fond i flere tilfælde blev brugt til Tvinds almindelige virksomhed, der ikke er fradragsberettiget - deriblandt til køb af en 40 millioner kroner dyr rigmandslejlighed i Miami. I nogle tilfælde har støtteprojekter været ren fiktion, men pengene er gået til Tvinds kommercielle aktiviteter. Og den slags er underslæb i forhold til den juridisk selvstændige fonds formålsparagraffer om miljøfremme og forskning. Poul Jørgensen har også begået skattesvig ved at give myndighederne løgnagtige oplysninger om både fondens selvangivelser og om selvangivelserne fra de Tvind-lærere, som fik skattefradrag for at betale en del af deres løn til fonden. Kun få af tiltalens forhold fandt Landsretten ikke bevist. Landsretten opgør Poul Jørgensens svindel til at løbe op i 36 millioner kroner. Anklagemyndighedens opgørelse lå på 39 millioner kroner. Mens byretten ikke troede på anklagemyndighedens påstand om, at Tvind var topstyret af Amdi og hans nærmeste, så finder landsretten det bevist, at en kreds af topfolk kørte fondens økonomi uden om alle juridiske formaliteter. - Landretten fandt det bevist, at tiltalte (Poul Jørgensen, red.) tilhørte en kreds af personer inden for den såkaldte Lærergruppe, der kunne træffe beslutninger om anvendelse af Fondens midler uden hensyn til, om de besad formel kompetence i Fonden, står der i begrundelserne. Sådan en opfattelse af Tvind som topstyret afviste byretten ellers, at anklagemyndigheden kunne føre bevis for. De tre juridiske dommere og tre domsmænd var alle enige i skyldsspørgsmålet. To af dem ville gøre dommen betinget under henvisning til sagens langvarighed. De øvrige dommere lagde dog vægt på "svindlens omfang", "dens systematiske karakter" og Poul Jørgensens medvirken til at "lade udarbejde urigtige erklæringer under efterforskningen med det formål igen at føre myndighederne bag lyset". Poul Jørgensen vil nu forsøge at få strafudmålingen mildnet med en anke til Højesteret, hvad han dog først skal have lov til af Procesbevillingsnævnet. Anklagemyndigheden havde krævet mindst tre års ubetinget fængsel til Poul Jørgensen. /ritzau/