Tvinges til at flytte

Frederikshavn vil ikke mere tilbyde døgnpleje i hjemmet

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune vil ikke længere yde hjælp i hjemmet til borgere, som har behov for mere end fire timers hjælp om dagen. Socialudvalget vil i stedet tilbyde en midlertidig placering i aflastningsboliger eller flytning til et af leve-bo-miljøerne. Årsagen er, at en døgnpasning i hjemmet koster kommunen 2 millioner kroner årligt, mens døgnpasning i en aflastningsbolig kun koster 300.000 kroner. - Vi har fået virkeligt fremragende rammer med helt nye aflastningslejligheder og leve-bo-miljøer, som får topkarakter af beboerne. Det indebærer, at vi har alternativer til de mennesker, der er meget plejekrævende - og de alternativer vil vi nu tage i brug, siger formanden for socialudvalget, Erik Janum, (V). - Vi kan se, at udviklingen i antallet af betydeligt plejekrævende borgere, der efter et sygehusophold kræver en udskrivning til hjemmet, vokser. Det er for at bremse denne udvikling, vi nu foreslår en ny kvalitetsstandard, siger Erik Janum. Uden ændringer vil udviklingen sprænge budgetterne de kommende år. - Vi er nødt til at forholde os til, at døgnpasning i hjemmet koster mere end seks gange så mange ressourcer, som døgnpleje i en aflastningslejlighed, hvor ens pårørende også kan være, siger Erik Janum. Men Frederikshavn Kommunes plan har karakter af tvangsflytning, og den går ikke, mener amtets medlem af det sociale nævn, SF'eren Thomas Krogh. Han understreger, at beslutningen strider mod lov om social service og anbefaler, at mennesker, der kommer i klemme i systemet, straks klager deres nød til det sociale nævn. - Som jeg ser det, vil Frederikshavn Kommune overtræde flere af servicelovens paragraffer og griber ind i individets personlige frihed, siger Thomas Krogh. Socialdirektør Jan Nielsen, Frederikshavn, afviser, at beslutningen er i strid med lovgivningen. - Vi vil fortsat foretage et individuelt skøn, og betyder det, at vi vurderer at en borger vil få den bedste døgn-pleje i hjemmet, ja, så vil det blive afgørelsen, siger Jan Nielsen. Byrådet i Frederikshavn har endnu ikke behandlet sagen, mens Ældrerådet har sagt god for ændringen.