Støvring

Tvist om jorddepot trækker ud

Udvalgsmedlemmer er enige om, at ulovligheden efter et halvt år nu skal bringes til ophør.

den store dynge udgravede jord har været deponeret ulovligt ved Mastrup Bæk siden sidste sommer. Foto: Lars Pauli

den store dynge udgravede jord har været deponeret ulovligt ved Mastrup Bæk siden sidste sommer. Foto: Lars Pauli

Gennem et halvt år har en bygherre i Støvring i forbindelse med opførelse af 30 nye lejligheder i to etager ulovligt deponeret udgravet jord på et tilstødende kommunalt engareal. Dette er med sin placering langs Mastrup Bæk omfattet af naturbeskyttelsesloven. Men uanset flere kommunale anmodninger til bygherren om at fjerne jorden sker deri øjeblikket intet. Derfor tager teknik- og miljøudvalget nu sagen op på sit næste møde for at drøfte de kommunale handlemuligheder for at få depotjorden væk, så den ikke længere generer naboerne på Mosbækallé og Ledvogtervej i Støvring by.