Tvivl om boliger må opføres

- Vi kender ikke forureningens omfang på grunden i Nr. Uttrup

NR. UTTRUP: For tiden er der larm, støv og støj på Amalievej i Nr. Uttrup. Ejeren af den gamle, tomme fabriksbygning i nummer et vil have opført fem andelsboliger på grunden, og nedrivningsarbejdet er netop begyndt. Om de fem andelsboliger bliver opført er dog endnu ikke helt sikkert. Forskellige virksomheder har i sin tid forurenet grunden med rester af tungmetaller, og myndighederne har registeret grunden som et affaldsdepot. Det betyder, at grundejeren, entreprenørfirmaet Holmsø Huset A/S i Fjerritslev, skal have amtets tilladelse til at opføre boliger på stedet. To boliger solgt At den vil blive givet, tvivler statsautroriseret ejendomsmægler Per Severinsen fra Nybolig i Nørresundby ikke om. På vegne af Holmsø Huset har Nybolig allerede på forhånd solgt to af andelsboligerne, og yderligere to er reserveret. - Ejeren vil fjerne et lag jord, og bagefter kommer amtet og tager nye jordmålingsprøver. Først når amtet har godkendt forholdene og givet sin tilladelse, vil boligerne blive opført, siger ejendomsmægleren, der forventer at boligerne er klar til indflytning i begyndelsen af 2004. Civilingeniør Henrik Nordtorp fra amtets grundvandskontor kan ikke helt bekræfte ejendomsmæglerens oplysninger. Han bekræfter, at tidligere målinger har vist, at der er tungmetaller på grunden. Men der er også mistanke om, at en virksomhed på grunden har brugt opløsningsmidler til affedtning. - Det skal først afklares, før vi har styr på, om der eventuelt kan opføres boliger på stedet. Det vil vi gøre i samarbejde med Aalborg Kommune, der skal give byggetilladelsen. Og det vil jeg da med det samme ringe og orientere ejendomsmægleren om, siger Henrik Nordtorp. Han bekræfter samtidig, at hvis forureningen ikke er for omfattende, kan en løsning være at fjerne et lag jord eller dække det forurenede område til. Imens tager naboen i nummer tre, 81 årige John Johnsen, oplysningerne om forurening med stoisk ro. Han kan godt huske, at fabriksbygningen har rummet store syrebade, og at der måske ikke altid blev ryddet op på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til miljøet. - Men Jeg flyttede hertil med mine forældre i 1925, og min far levede til han var 96 år. Så kan det jo ikke være helt galt, siger John Johnsen.