Lokalpolitik

Tvivl om boligprojekt i Langholt

Politikere overvejer helt at droppe lokalplan

LANGHOLT:Der hersker stor usikkerhed om, hvorvidt en privat grundejer i Langholt får lov at udstykke byggegrunde til fire dobbelthuse. Helt usædvanligt undlader teknisk forvaltning at komme med en færdig indstilling til politikerne i teknisk udvalg, som skal drøfte sagen i dag. I stedet lægger forvaltningen op til en åben drøftelse i udvalget om, hvorvidt planen skal vedtages, ændres lidt eller helt droppes. De planlagte byggegrunde ligger ved Smalbyvej i Langholt. Et område, der hidtil har ligget i landzone. Ønsket om udstykningen kommer fra den tidligere ejer af ejendommen, som arealet hører til. Oprindeligt søgte ejeren om lov til at opføre fem dobbelthuse, men det er reduceret til fire dobbelthuse i den reviderede lokalplan, som én gang tidligere har været sendt ud i offentlig høring. Det, som politikerne i teknisk udvalg skal behandle, er den reviderede plan, efter at den påny har været ude i offentlig høring. Adskillige beboere i Langholt fastholder imidlertid deres protester mod projektet. Blandt argumenterne imod byggeriet er, at det vil forringe oversigtsforholdene på Smalbyvej. At byggegrundene vil komme til at stå ubebygget hen, fordi efterspørgslen i forvejen er minimal i Langholt. Samt at de nye huse ikke vil passe ind i landsbymiljøet, der fortrinsvis består af ældre landbrugsejendomme. Blandt klagerne er Borgerlisten for Aalborg Kommune samt en række privatpersoner i Langholt. Undervejs i processen har teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) deltaget i et borgermøde i Langholt, hvor meningerne om projektet på Smalbyvej var stærkt delte. - I det hele taget må det vel konstateres, at der hverken lokalt eller i det nuværende teknisk udvalg har været særlig stor begejstring for projektet, siger rådmanden. I hvert fald bragte det sindene i kog, da firmaet, som skulle sælge de fire dobbelthuse, før jul plantede et salgsskilt på jorden. Skiltet blev fjernet efter klager fra naboerne. Manden, der fik ideen om at udstykke noget af sin jord, har siden solgt ejendommen. Det er ganske givet yderligere et argument for, at medlemmerne af teknisk udvalg i dag kan finde på at give lokalplanen - og dermed projektet - det endelige dødsstød.