Lokalpolitik

Tvivl om budgetafstemning

Brian Pedersen mener forretningsorden blev overtrådt

FREDERIKSHAVN:Da Frederikshavn Byråd stemte om salg af Forsyningen, skolelukninger og salg af materielgården i Sæby i forbindelse med budgetbehandlingen stemte Brian Pedersen imod. Dermed stemte han sig selv ud af den socialdemokratiske byrådsgruppe. Sådan lød budskabet fra partiet efter afstemningen. For man kan ikke være socialdemokratisk byrådsmedlem og samtidig stemme mod et budget som byrådsgruppen har indgået forlig om, siger partiets vedtægter. Det paradoksale var, at Brian Pedersen godt kunne have stemt for det samlede budget, hvis det var kommet til særskilt afstemning efter afstemningen om det store udsalg. Men det gjorde det ikke. Siden eksklusionen har Brian Pedersen meldt sig ind i SF. Så han har draget den fulde politiske konsekvens af sin stemmeafgivning. Men nu rejser han og hans to SF-partifæller i byrådet spørgsmålet om det gik rigtigt til, da byrådet færdigbehandlede budgettet. - Det gør vi, fordi vi mener, byrådets forretningsorden blev overtrådt, siger Brian Pedersen. - Jeg har siden talt med flere byrådskolleger i andre kommuner, som synes fremgangsmåden ved afstemningen var mærkelig. Ændringsforslag først Af forretningsorden fremgår, at borgmesteren bestemmer i hvilken orden, der skal stemmes om ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Efter Brian Pedersens opfattelse stemte han kun imod et ændringsforslag til selve budgettet. - Hvis byrådet har brudt forretningsordenen, så er det jeg spørger ¿Jamen har vi så et lovligt budget¿, siger Brian Pedersen . - Men jeg er ikke juridisk ekspert. Derfor har vi i første omgang bedt borgmesteren om en redegørelse.