Tvivl om byfornyelse

Politikere enige om behovet, men pengene mangler

PANDRUP: Der er bred politisk enighed om, at der er behov for byfornyelse i Pandrup. Borgmester Flemming Jansen (V) mener, at der skal afsættes penge til projektet på budget 2004, men det afviser socialdemokraternes gruppeformand Leif Stevn, hvis der samtidig skal skæres væsentligt ned på serviceniveauet på eksempelvis skoleområdet eller ældreområdet. Dansk Folkepartis Morten Marinus Jørgensen tvivler også på, at der bliver råd til byfornyelsen. Som omtalt i gårsdagens avis har Hvetbo Herreds Sparekasse fået HP Gruppen til at undersøge, om der kan trækkes flere butikker til Pandrup, hvor der er planer om at forskønne området bag Vestkystcentret og ud mod Blokhusvej. Flemming Jansen slår fast, at byrådet på trods af en stram kommunal økonomi må afsætte penge til projektet på næste års budget. Selv om økonomien er under pres, ser han gerne, at der foretages engangsinveteringer, der kan bane vej for øgede indtægter. - En fornyelse af midtbyen vil give såvel Pandrup som hele kommunen et løft. Jeg håber meget på, at der er private investorer, som kan se mulighederne i at investere i Pandrup. Flere specialbutikker og gode boliger i bymidten vil være en vitaminindsprøjtning for hele lokalområdet, siger Flemming Jansen. Han tilføjer, at kommunen har mulighed for at få støtte i en statslig pulje med byfornyelsesmidler. Men det kræver, at kommunen selv skyder penge i projektet. Kommunens rolle vil blandt andet bestå i at erhverve ejendomme, enten ved køb eller gennem ekspropriation, og sælge dem videre til investorer. Det vil formentlig ske med et tab, men det kan blive delvist dækket af byfornyelsesmidlerne, mener borgmesteren, der understreger, at der ikke skal opkøbes ejendomme, medmindre man er sikre på, at der er basis for projektet. Leif Stevn pointerer, at hans støtte afhænger af, om der skal ske store besparelser på kerneområderne. - Der skal ikke skæres meget ned på hjælpen til eksempelvis de ældre for at give plads til byfornyelse. Byfornyelse i Pandrup skal ikke gennemføres på bekostning af skolerne og de ældre, siger Leif Stevn, der samtidig med en eventuel beslutning til gavn for Pandrup vil have udarbejdet en plan for, hvor der næste gang skal ske byfornyelse. I Saltum er der for eksempel ikke sket noget længe, og det er ikke altid Pandrup og Kaas, der skal tilgodeses, mener han. Morten Marinus Jørgensen er enig med Leif Stevn i, at andre byer også skal tilgodeses. Han mener, det bliver svært at finde pengene til byfornyelse i Pandrup. - Hvis det betyder, at der skal ske yderligere besparelser på ældreområdet, så står jeg af. Det er let at være bagklog, men det undrer mig, at man ikke lavede byfornyelse i Pandrup, dengang der var penge i kommunekassen, siger han.