Lokalpolitik

Tvivl om byrådspolitikers habilitet

Deltidslandmand i Bælum vil have Mogens Schous mulige dobbeltrolle afgjort hos Statsforvaltning Nordjylland

John Viuf mener som klager at Mo­gens Schou An­der­sen (DF) har opført sig politisk uelegant i den aktuelle sag i teknik- og miljøudvalget.

John Viuf mener som klager at Mo­gens Schou An­der­sen (DF) har opført sig politisk uelegant i den aktuelle sag i teknik- og miljøudvalget.

BÆLUM:I forrige uge vedtog teknik- og miljøudvalgets medlemmer, at ægteparret Jette og John Viuf som deltidslandmænd i et brev skulle indskærpes hurtigst muligt at få lovliggjort dyreholdet på deres gård i Østergade 1 i Bælum. Her har de i seks år drevet økologisk landbrug og har netop indledt salg af økologisk kød via nettet fra egen besætning. For ægteparret kom det som en stor overraskelse, at spørgsmålet om deres dyrehold havde været til politisk behandling. Udvalgsmedlem Mogens Schou Andersen (DF) stod bag at få punktet bragt på mødedagsordenen. Inhabil eller ej? - Vi kender selvfølgelig ikke Mogens Schou Andersens motiver til lige pludselig at bringe sagen om. Ud fra bilagene til mødet kan vi fornemme han har lagt et større engagement i det. At han er far og nabo til Lars Schou Andersen, der driver kødsalg fra ejendommen Krastrupsøgaard i umiddelbar nærhed af os her i Bælum, betyder, at vi nu gerne vil have Statsforvaltningen Nordjylland til at afgøre hans habilitet i den aktuelle sag, forklarer John Viuf og tilføjer: - Årsagen hertil er, at vi selv netop har indledt detailsalg af økologisk kød fra vores besætning og derfor er konkurrent til sønnens forretning. John Viuf understreger samtidigt, at han intet udestående har med Lars Schou og faktisk roser hans håndværk, når talen falder på ham i forbindelse med familiens eget kødsalg. Politisk uelegant Uanset statsforvaltningens kommende afgørelse mener John Viuf, at Mogens Schou Andersens rolle i sagen som medlem af teknik- og miljøudvalget er politisk uelegant uanset at det måske er korrekt. - Bare tvivlen om hans egentlige motiv skulle have fået ham til at undlade at rejse sagen eller i det mindste have fået et andet udvalgsmedlem til at rejse det i udvalget på mødet 9. september, mener John Viuf. Erkender overtrædelse Allerede sidste efterår påbød Skørping Kommune parret at lovliggøre dyreholdet på gården i Bælum midtby. - Vi havde ikke overholdt kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og det er selvfølgelig vores ansvar. Men vi havde bare intet hørt fra hverken den ene eller den anden rådgiver og så er det naturligvis en træls overraskelse, at vi lever ”på den forkerte side af loven, erkender John Viuf. Det ulovlige dyrehold blev opdaget i teknisk forvaltning under behandling af parrets byggeansøgning vedrørende opførelse af nye staldbygninger og stuehus ved Dragsgaardsvej i landzone i udkanten af Bælums østlige udkant. Parret fik dengang afslag på deres byggeansøgning. En afgørelse de ankede til Naturklagenævnet, der endnu ikke efter syv måneders ventetid har truffet en endelig afgørelse. - Egentligt syntes jeg det fra Rebild Kommunes side ville have været mest oplagt, at spørgsmålet om lovliggørelse af vores dyrehold afventede resultatet af denne anke til Naturklagenævnet, tilføjer John Viuf.