Planteavl

Tvivl om kvælstoftal fra Thy

Nye målinger viser, at udledningen ligger 45 pct. under DMU's modelberegninger

LandboThys planteavlskontor er sammen med resten af landet gået i gang med at undersøge kvælstofbelastningen i 800 vandløb over hele landet. I Thy drejer det sig om målinger fra seks landbrug. I alt skal der foretages tre målinger. De første er netop blevet udtaget og analyseret, og tallene viser, at kvælstofbelastningen ligger 45 pct. under de modelberegninger, som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) står bag. Det er elles DMU's tal, der ligger til grund for vandplanerne, der for tiden giver landmændene grå hår på hovedet. - Godt nok er der tale om den første prøve ud af tre. men tallene er jo med til at underbygge, at der hersker tvivl om, hvor kvælstofbelastningen egentlig kommer fra, siger formanden for LandboThy, Morten Yde. Ifølge vandplanerne skal der lægges efterafgrøder - som for eksempel græs - ud på markerne i stedet for for eksempel vinterbyg. - Planerne vil jo kun medføre en ubetydelig reduktion af kvælstofudvaskningen, viser vores tal. Til gengæld vil det give landbruget betydelig dårligere rammebetingelser end vores kolleger på den anden side af grænsen. Blandt andet fordi korn, der er sået til foråret har et lavere udbyttepotentiale, siger Morten Yde.