Tvivl om ny virksomhed i Klæstrup

KLÆSTRUP:En virksomhed, der producere døre og vinduer, ønsker at etablere sig i ejendommen på Klæstrupvej 56. Ti arbejdspladser er i første omgang i vente. Teknisk forvaltning advarer mod placeringen, og politikerne i teknisk udvalg ønsker nu planen sendt til høring hos naboerne i Klæstrup. "Det er forvaltningens erfaring fra tidligere sager, at der kan være problemer med at placere virksomheder, som direkte nabo til beboelsesejendomme på trods af, at aktiviteterne sker i dagtimerne.", skriver teknisk forvaltning blandt andet i sagsfremstillingen. Der har indtil 2001 været en lignende virksomhed på ejendommen også med produktion af døre og vinduer, maskinel forarbejdning, imprægnering og maling. Og der er ikke registreret klager over den tidligere virksomhed. Men de ønskede aktiviteter ligger ifølge forvaltningen både uden for den gældende samt den kommende kommuneplanlægning for området. Ejendommen er placeret i et blandet bolig- og erhvervsområde, og det vil støje fra maskiner, spånsugningsanlæg, afkast fra imprægneringsanlæg, øvrig ventilation samt transport til og fra virksomheden. Der kan ske luftforurening fra imprægneringsanlægget samt et eventuelt kommende maleanlæg. - Så snart en bygning har stået tom i tre år, skal den igennem nye miljøvurderinger. Vi har nu lyst til at spørge borgerne i Klæstrup, hvad de mener om sagen, siger formand for teknisk udvalg Karsten Frederiksen. - På den ene side vil vi gerne have arbejdspladser og aktivitet i ejendommene i de mindre samfund. Men på den anden side skal vi også passe på, at virksomheden passer til området. Vi ved jo her, at den ligger sammen med beboelse. Vi er også interesseret i, at der skabes arbejdspladser i lokalområderne, og at bygnigerne udnyttes, men vi skal tage hensyn til de miljømæssige konsekvenser.