Lokalpolitik

Tvivl om placering af skaterbane

Borgermøde med opfølgning på arbejdsgruppernes indsats

NØRHALNE:Først skulle skaterbanen placeres ved ejendommen på Bygaden 22 tæt på Nørhalne Skole,men nu er der usikkerhed om banen kan placeres uden at genere omgivelserne med støj. Det blev klart på borgermødet, hvor 21 havde fulgt Nørhalne Borgerforenings og Nørhalne Erhvervsforenings invitation til at gøre en foreløbig status på arbejdsgruppernes indsats for at skabe en udvikling i lokalområdet. - Vi fik en del reaktioner på, at banen er planlagt til at stå ved huset på Bygaden 22. Vi er ikke ude på at genere nogle og ønsker ikke, at banen bliver sat op et sted, hvor den giver problemer og så efterfølgende bliver lukket, siger Hanne Andersen, en af initiativtagerne. - Derfor afventer vi fortsat, at kommunen får foretaget den lovede støjmåling. En plads ved den tidligere genbrugsplads blev nævnt som alternativ, men det er så langt væk fra byen, at det kan blive et tilholdssted for nogle, som egentligt ikke er interesseret i banen, siger Hanne Andersen. Initiativtagerne vil søge politiet om lov til at samle penge ind til en bane. - Vi har jo lovning på 10.000 kr. fra kommunen til asfaltbelægning. Vi skal så helst have samlet 20.000 kr. ind, siger Hanne Andersen. På borgermødet gjorde de øvrige grupper også status. Gruppen med trafiksikring vil holde fast i amtet for at få en cykelsti på Bakmøllevej. Den grønne gruppe vil undersøge mulighederne for at få adgang til stier og søer og gjort grusgrave til rekreative områder, når der ikke graves længere. Bosætningsgruppen arbejder med planer for GustavZimmersvej. - Desuden skal vi have formuleret en landdistriktspolitik for Nørhalne, som passer ind i kommunens vision, siger Anette Jensen fra borgerforeningen.