Tvivl om planlagt byggeri kan løse boligbehov

Ole Lysgaard Jensen advarer mod at reduceres antallet af lejeboliger

SERRITSLEV:Byrådsmedlem Ole Lysgaard Jensen tvivler på, at det planlagte byggeri af nye lejeboliger i Serritslev kan dække byens fremtidige behov. På generalforsamlingen i Serritslev Borgerforening fremgik det, at der bliver tale om et reduceret antal lejeboliger i Serritslev, hvis Fredensbos projekt gennemføres. - Hvordan vil man så dække behovet for lejeboliger med projektet i Serritslev, spørger Ole Lysgaard Jensen. Han minder om, at der for nuværende er syv lejligheder - hvoraf de seks er udlejet. - Og de seks nuværende lejere skal formentlig genhuses i det nye byggeri. Hermed tilgodeser man jo ikke de borgere i Serritslev, som ønsker at sælge deres huse og flytte i en lejlighed. Det nye projekt med et reduceret antal lejemål dækker det nuværende lejebehov, tilføjer Ole Lysgaard Jensen, der også retter fokus på projektets økonomi: - Ved nedrivning af sparekassebygningen skal man genhuse ungdomsklubben, dartklubben og lokalhistorisk arkiv. Flytning af foreningerne til PSI's klubhuset kan være en god ide, men det medfører en øget kommunal udgift. Og køb og nedrivning af ejendommen giver altid en forholdsvis dyr grund. Det så vi for eksempel med hensyn til Thise Plejehjem. Det blev solgt for 1,2 mio. kroner til nedrivning, med det formål at opføre seks ældreboliger - det blev en grundudgift på 200.000 kroner per bolig. Ole Lysgaard Jensen mener, at man hurtigste og biligst løser behovet for lejeboliger i Serritslev ved, at boligforeningen køber nogle af de ledige grunde i byen. - For eksempel kan boligforeningen køber to grunde og opfører to dobbelthuse på hver grund. Hermed har man fire boliger, og da grundene koster 70.000 kroner per styk, giver det en samlet grundudgift på 140.000 kroner for fire boliger. Han oplyser, at der er tre ledige grunde på Ligustervej, to ledige grunde på Vedbenvej, mens der på Rødkælkevej er én ledige grund. - På Rødkælkevej er der mulighed for at udstykke yderligere tre-fire grunde. Men placeringen på Rødekælkevej kræver først byggemodning.