Lokalpolitik

Tvivl om praksis for handler i Hanstholm

Vil forebygge risikoen for at sælge statsgrunde og -huse for billigt i Hanstholm HANSTHOLM: Tilsyneladende er det ikke helt enkelt at sælge de tidligere statsgrunde og -huse i Hanstholm efter den praksis, som var gældende i den gamle Hanstholm Kommune. Tilsyneladende har der ikke været en ”absolut praksis”, når den gamle Hanstholm Kommune solgte ud af de huse og grunde, som kommunen i 2002 overtog fra staten. I øjeblikket er cirka 230 af de tidligere statsgrunde og 15 tidligere statshuse i kommunalt eje - og i princippet til salg. Derfor var der lagt op til en nem beslutning, da Thisted Byråd bare skulle sige ”ja” til fremover at sælge grunde og huse på samme vilkår og til samme priser som hidtil i Hanstholm Kommune. Men så stille Poul Erik Skov Sørensen (S) spørgsmålet: Hvad nu hvis en køber byder under vurderingen. Skov Sørensen fandt, at der var en risiko for at sælge for billigt, hvis eksempelvis et statshus efter udløb af et lejemål skulle sælges til højeste bud - specielt hvis højeste bud var uforholdsmæssigt lavt. - Vi bør indføje et ”minimum den offentlige vurdering”, sagde han. Sagen kom overraskende, idet både udvalget for teknik og miljø og økonomiudvalget havde indstillet, at den hidtidige Hanstholm-praksis skulle følges, men da Ejner Frøkjær, tidligere borgmester i Hanstholm, oplyste, at praksis var bøjet fra sag til sag, netop for at undgå situationer,. hvor et dårligt hus skulle sælges for dyrt - eller omvendt - et godt hus for billigt, så havde praksis været at vurdere tingene individuelt. - Men skal tingene nedfældes som en politik, så duer det ikke, hvis vi skriver til ”højeste bud” - uanset prisen, sagde Ejner Frøkjær. Borgmester Erik Hove Olesen konstaterede, at selv om Hanstholm Kommune tilsyneladende ikke havde set probleer på området, så lignede det en sag, der havde bedst af at komme retur til økonomiudvalget, så der kunne findes nogle retningslinjer for, hvordan statshuse og -grunde i Hanstholm kan sælges fremover - til en rigtig pris. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk