Erhverv

Tvivl om tilskud til center

Sydthy Erhvervs- og Uddannelses Center, SEUC, risikerer at miste kommunalt tilskud.

Uden et fortsat kommunalt tilskud til driften, kan det blive mere end svært at opretholde Sydthy Erhvervs- og Uddannelses Center, SEUC. Så klart beskriver centerleder Leo Bjørnskov situationen i lyset af en flertalsindstilling fra Thisted Kommunes arbejdsmarkeds- og kulturudvalg, AKU, om at opsige den nuværende driftsoverenskomst med SEUC med virkning fra 31. december 2012. Muligheden af at opsige overenskomsten er en udløber af arbejdet med kommunens budget for 2012. Herved kan AKU opnå en årlig besparelse på 872.526 kroner, men først fra 2013, idet den nuværende aftale skal opsiges med et års varsel. - Vi er indstillet på at indgå i fremadrettede drøftelser med kommunen, men protesterer mod tankerne om at spare vores tilskud væk, siger Leo Bjørnskov. Han undrer sig over, at AKU dels vil fjerne driftstilskuddet, dels ønsker at videreføre de nuværende aktiviteter på SEUC, hvor der blandt andet er kommunal musikskole og Spor 10 samt VUC. AKU-formand Arnold Larsen (S) har en forventning om en forhandlingsløsning med SEUC. - Vi vil ikke rive tæppet væk under SEUC, men det er en selvejende institution, hvor vi både betaler husleje og giver driftstilskud. Nu er der sendt et signal til SEUC om, at der kan ske ændringer i det fremtidige kommunale tilskud, men så må centret som selvejende institution undersøge mulighederne for at øge sine indtægter på andre aktiviteter.