Kultur

Tvivlsom eventkultur

Gør kulturen det godt nok i Nordjylland?

- Jeg er ikke negativ, siger Marianne Ilkjær. – Der er meget fagligt underbygget kultur i Nordjylland. Langt henad vejen går det godt. Men jeg ser en fare, som jeg ikke mener, politikerne har respekt nok for, uddyber hun. Faren er, at det ikke er til at vide, hvad der er vigtigt om 15 år. Derfor kan “eventkulturen kan være farlig”, mener museumsdirektøren, som erfarer, at “flere penge end før bliver givet til projekter, der kan være gode nok, men der er så færre midler til den brede opsamling af kultur.” – Og det er den, der er brug for, når man ser tilbage om 15, 20 eller 50 år og skal finde mønstre og sammenhænge, så vi til den tid kan forstå vores identitet, forklarer hun, der derfor finder det forkert, at blandt andre Vendsyssel Kunstmuseum igen bliver trukket i driften på næste års budget. Og også er blevet trukket midt i indeværende år. Projekterne laves ud fra det, der er spændende lige nu og her, og som derfor kan trække sponsorer og folk af huse. Det er et plus, erkender hun, men prisen kan blive høj. – Kulturen er en brik i vores identitets-skabelse. Jo mere globaliseret, verden bliver, jo vigtigere bliver det at kende den kultur, man er rundet af, så man kan stå fast – og dermed ikke væltes og stresses af andre kulturer, så man afviser dem og skaber konflikter. Jo mere, man forstår af sin egen kultur, jo bedre kan man forstå andre, siger Marianne Ilkjær. Erhvervsfolk har i dag “bedre forståelse” for kulturens betydning end mange politikere, mener hun, og turisterne efterspørger andet end god plads på stranden, så hun oplever opbakning ude i hverdagen. – Som kunsthistoriker er det en spændende periode, fordi erhvervsfolk og publikum spiller mere med end før. De efterlyser modspillet, den anden måde at opfatte ting på, vise dem frem. Netop derfor er det vigtigt at satse på kvalitet i stedet for at falde for det, der er let, lyder den kritiske opfordring fra Marianne Ilkjær.