EMNER

Tvivlsom præmis

”(...) det viser sig, at alle kulturer, der har ligestillet homoseksuelle samlivs former med heteroseksuel samliv, er gået til grunde.” Sådan skriver Frederik G. Sørensen (28.5.). Med den klare politiske pointe, at de liberale venstrefolk forhåbentlig vil blive straffet ved næste valg. Politiske vil jeg græde krokodilletårer, hvis Venstre skulle miste stemmer.

Men det er en noget tvivlsom præmis, F.G.S. opstiller. Det vil gå ned ad bakke, hvis vi ligestiller homoseksuelles samlivsform med heteroseksuelle. For det første er der intet kultursamfund, som har været domineret af en homoseksuel samlivsform, som har truet samfundets eksistens. Vi kan med demografer som David Riesmann dokumentere, at samfund med nedgang i befolkningstallet, har lige så meget med kristen livsførelse at gøre. Omskrevet lidt: En moderne kristen livsførelse vil medføre et samfundsmæssigt befolkningsunderskud, som kun vil kunne løses med ”import”. Min pointe er, at hvis vi skal pege på et problem for samfundet, så er det den forbrugerorienterede single livsform. Og det har intet med den homoseksuelle samlivsform at gøre, men netop den heteroseksuelle. Men der kan være en pointe i, at reproduktionen af samfundet - få flere børn - er kollektivt problem, som kræver noget andet af det moderne menneske. Og så kan man, som F.G.S, vælge at tro, at et kristent værdigrundlag vil kunne løse det. Det skal jeg ikke til fulde bestride. Men jeg vil bestride, at det er det heteroseksuelle i den kristne samlivsform der vil være en del af løsningen. Den har netop også vist sig som en del af problemet omkring samfundets demografi. Og så vil det ikke kun være Venstre, der vil stå til et valgnederlag.