Tvivlsomt fald i ledigheden

København, torsdag /ritzau/ -------------------- Grafik er udsendt ------------------- Arbejdsløsheden faldt højst overraskende med 5400 personer fra juni til juli. Men flere økonomer sætter spørgsmålstegn ved værdien af opgørelsen fra Danmarks Statistik. Ifølge Danmarks Statistik var den gennemsnitlige ledighed i juli på 167.700 personer. Men tallet er misvisende, fordi faldet primært skyldes, at færre ledige har modtaget feriedagpenge, påpeger økonomerne. Hvis tallet blev renset, ville ledigheden for juli snarere ligge et sted mellem 171.000 og 180.000 personer vurderer økonom Thomas V. Pedersen, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. - Vores beregninger viser, at ledigheden for juli formentlig vil ligge omkring de 175.000, og at der dermed er tale om en lille stigning frem for et fald, siger Thomas V. Jacobsen. Problemet med tallene fra Danmarks Statistik er, at de tager udgangspunkt i en periode med faldende ledighed, når der korrigeres for sæsonforskellen i antallet af ledige på feriedagpenge. Tallene bliver misvisende, når der som nu er tale om en periode med stigende ledighed. Her vil antallet af ledige på feriedagpenge nemlig altid falde, fordi det er bestemt af ledigheden det foregående år. - Usikkerheden er så stor, og den vil formentlig også smitte af på augusttallene, at man reelt skal helt hen til september, hvor sommerferieperioden er overstået, for at få nogle valide tal. Og vores vurdering er, at man her vil se en fortsat tendens med stigende ledighed, siger Thomas V. Pedersen til Ritzau. Heller ikke i Nordea tror man på, at ledighedskurven nu er knækket. Økonomerne havde på forhånd spået en stigning i ledigheden til 6,3 procent af den samlede arbejdsstyrke, nu endte det i stedet for med et fald til 6,0 procent. Senioranalytiker i Nordea, Jes Asmussen, er enig i, at faldet i antallet af ledige på feriedagpenge er hovedårsagen til det uventede fald i ledigheden fra juni til juli. Antallet af modtagere af feriedagpenge var således 2000 lavere end i juli 2002. - Man kan stille spørgsmålstegn ved, om antallet af ledige på feriedagpenge overhovedet skulle indgå i statistikken på den her måde. Man kan derfor ikke tale om en ny tendens. Udviklingen må ses over en lidt længere periode. Under alle omstændigheder var ledigheden stadig 6000 personer højere i juli end i april, og vi forventer, at den vil stige yderligere i de kommende måneder. Virksomhederne er stadig ikke færdige med at tilpasse sig den lavere økonomiske aktivitet, siger Jes Asmussen, der spår, at man skal helt hen mod årsskiftet og begyndelsen af 2004, før man vil se et mere permanent fald i ledigheden. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) glæder sig umiddelbart over faldet i ledigheden på 5400 personer, men erkender samtidig, at der formentlig er tale om en kortvarig "sommersvale". - Jeg glæder mig naturligvis, hver gang der bliver en arbejdsløs mindre. Men vi må desværre nok konstatere, at faldet først og fremmest skyldes, at færre hæver feriedagpenge, siger Claus Hjort Frederiksen (V) til Ritzau. /ritzau/

Forsiden