Aalborg

TVNord flytning et skridt nærmere

Tanken om at flytte TVNords hovedsæde fra Aabybro til Aalborg er ved at bundfælde sig i stationens folkelige fundament, repræsentskabet. En debat på repræsentantskabsmødet tirsdag aften afspejlede holdninger i bevægelse, vurderer formanden, sognepræst Villy Mølgaard, Aalborg.

- Første gang udspillet fra ledelsen blev præsenteret, var der klar modstand i forsamlingen. Men i takt med, at der er kommet flere oplysninger, har opfattelserne rykket sig, mener han. Der var ingen afstemning på mødet, men Villy Mølgaard vurderer, at der var lige mange synspunkter for og imod. Selv vil han ikke tage endelig stilling, før der er flere tal og oplysninger på bordet. - Men jeg lytter til de argumenter, der kommer fra ledelsen, siger han. Ledelsen fremlagde på mødet tirsdag fire muligheder - herunder at blive i Aabybro. Stationens direktør, Bo Jeppesen lægger dog ikke skjul på sit mål - udtrykt så sent som i et debatindlæg i denne avis i går: at flytte til Aalborg. Den formelle hindring for en flytning er ryddet af vejen, og det er sket med repræsentantskabets velsignelse. I nye vedtægter, som blev godkendt med 60 ud af 67 stemmer tirsdag, er hjemstedet for stationen beskrevet som ”region Nordjylland”. I de gamle vedtægter hedder det, at ”institutionens hjemsted er Aabybro Kommune”. Men i foråret afgjorde Kulturministeriet, at det er bestyrelsens kompetence, at fastlægge rammerne for virksomhedens drift - herunder også stationens placering. Tv-stationen får med de nye vedtægter et væsentligt mindre repræsentantskab, 85 medlemmer mod det nuværende 114. Det skal stadig udpeges af foreninger og institutioner i landsdelen sådan, at ”modstående holdninger til kultur og samfundsspørgsmål repræsenteres i hver sin valggruppe”. Hver gruppe får 33 medlemmer, mens støtteforeninger for TVNord får 19 pladser . Bedre disciplin Til gengæld bliver mødedisciplin et krav. Et medlem, der udebliver to gange i træk uden afbud, risikerer at ryge helt ud. Den organisation, som har udpeget vedkommende medlem, får to måneder til at rette op på forholdene - ellers kan organisationen som sådan miste sin plads. - Det er ingen hemmelighed, at mødedisdicplinen ikke har været i top, konstaterer Villy Mølgaard. Det nye repræsentantskab bliver et mere retvisende spejl af dagens nordjyske samfund end det nuværende. Landboorganisationerne bliver skåret ned fra syv til fire medlemmer, LO fra 15 til otte, handelsstandsforeningerne i regionen fra fire til tre. Til gengæld sikres Aalborg Universitet for første gang direkte repræsentation med et medlem udpeget af institutionen og ét af studentersamfundet. Turistnæringen får ét medlem. Og folkekirkens repræsentation bliver - til formandens tilfredshed - væsentligt styrket med i alt fire medlemmer mod i dag ét. Højskoler, landbrugsskoler og efterskoler mister til gengæld et medlem. Det gav anledning til kritik på mødet tirsdag.