Affald

Tvungen ugetømning gav et ordentligt skrald

Politikere holder muligheden åben for at genindføre 14-dages- og fireugerstømning

HJØRRING:Der er en del borgere i den nye storkommune, der ikke har behov for at få hentet deres skraldepose hver uge, og de blev vrede, da de fik at vide, at der fremover bliver tvungen uge-renovation i hele Hjørring Kommune. Det er udvalget for teknik og veje, der har truffet den upopulære beslutning, og de vrede borgere har ikke talt for døve øren. - Jeg har fået rigtig mange henvendelser om det. Folk har både ringet og mailet, og de har virkelig været knotne over det, fortæller udvalgets formand, Ole Ørnbøl (S). Ikke desto mindre bliver der ugetømning hos alle private husstande fra nytår. Sagen genoptages - Licitationen er gennemført og vi kan ikke lave det om nu. Så bliver vores udbudsmateriale kendt ugyldigt, og vi skal til at lave en ny licitation. Men materialet giver mulighed for at regulere tømningsordningen i løbet af licitationsperioden, oplyser Ole Ørnbøl. - Inden 2008 er omme, tager vi derfor problematikken op igen. Vi vil ikke afvise at vi indenfor en overskuelig periode genindfører 14 dages- og fire ugers-tømning. Udvalget for teknik og veje har allerede bestemt at sagen skal op på et møde 7. maj 2008 med henblik på at ¿konsekvensrette¿ tømningsregulativet. Et mindretal i udvalget mener, at 14-dages-tømning bør genindføres med det samme. Mindretallet udgøres af Birthe Andersen (V) og Kurt Mikkelsen (V). Priser stiger Udvalget for teknik og veje har også fastsat taksterne for tømningsordningen i 2008. Den almindelige ugetømning for både helårshuse og sommerhuse stiger fra 760 til 795 kr. Det svarer til den almindelige prisfremskrivning plus en femmer. Sommerhusejerne skal desuden betale 40 kr. for muligheden for at aflevere sække på genbrugspladsen. - Vi har talt om at indføre lørdagstømning i sommerhusområderne, så det passer med skiftedagen i sommerhusene, men det har ikke kunnet lade sig gøre. I stedet tilbyder vi dem muligheden for at aflevere sækken på genbrugspladsen og stiller en container ud til det, fortæller Ole Ørnbøl. Prisen for at kunne aflevere storskrald på genbrugspladserne stiger fra 670 til 760 for helårshuse og fra 335 til 760 for sommerhuse. - Det er en voldsom stigning, men AVV siger der kommer ligeså meget ind fra sommerhusene som fra helårshusene. Vi har spurgt om dokumentation for det, men det har vi ikke kunnet få, så vi må bare tro på hvad de siger. Men vi vil prøve at få en mere tæt analyse, for priserne skal være omkostningsægte, forklarer Ole Ørnbøl. De øvrige takster i tømningsordningen stiger ikke denne gang.