Naturkatastrofer

Tvungent medlemskab bør nu tinglyses

113 har skrevet under, men der brug for mange flere, siger formand Vera Schmidt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Efter stormfloden lørdag 8. januar 2005 fik grundejerforeningen 149 grundejere til at betale til etableringen af et dige på en strækning af godt en kilometer langs med Nissum Bredning.

Lørdag 8. januar 2005 var der storm over Thy, og mange lavtliggende områder blev voldsomt oversvømmet. Sådan var det også i sommerhusområdet på Draget. Området er delt mellem to grundejerforeninger, og grundlaget for betaling til digebyggeri og andre kystsikringsopgaver kan ikke være mere forskellig, fortæller Vera Schmidt, der er formand for Sindrup By ejerlav og Ydby Drag ejerlav Grundejerforening. Den dækker det ”gamle” sommerhusområde fra hovedvej 11 og mod vest til og med Blåmejsevej, mens Helligsø Drag Grundejerforening dækker resten. I det sidstnævnte område er der tinglyst, at ejerne skal være medlemmer af - og dermed bidrage til - grundejerforeningen, mens det ikke er tilfældet i førstnævnte. Det blev forsøgt ved en lokalplanændring for nogle år siden - før stormen - men mislykkedes, da en enkelt grundejer protesterede. Underskrifter Efter januarstormen i 2005 gik Vera Schmidt og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i gang med at samle underskrifter til et digebyggeri, som var endelig færdigt i efteråret 2006. Der er tale om en kyststrækning på godt en kilometer ud til Nissum Bredning. Der er ca. 200 sommerhusparceller i området, fortæller Vera Schmidt. Tallet ændrer sig løbende. Dels fordi grunde deles i to, dels fordi grunde ikke må fortsætte efter ejerens død, fordi de ikke i et område, der i dag ikke ville kunne godkendes til sommerhus. Ud af de ca. 200 sommerhusejere er de 165 i dag medlemmer af grundejerforening, og i alt 149 bidrog til digebyggeriet og kystsikringen i 2005-06 med 11.000 kr. hver. - Men det skal vedligeholdes. Dels var der angreb på det under den storm, der var i januar i år, dels tager det tid for sådan et dige at sætte sig, siger Vera Schmidt. Opbakning Derfor fik bestyrelsen opbakning på grundejerforeningens generalforsamling andenpinsedag til at fordoble kontingentet for 2008. Det blev sat op fra 350 til 700 kr., foreløbig det ene år. Det skaffer knap 58.000 kr. i kassen, som er tom efter digebyggeriet: - Det er det beløb, vi har brug for lige her og nu, siger formanden, der venter, at arbejdet kan klares her i efteråret. Sikre fremtiden Men der er brug for at sikre fremtiden, især ved ejerskifte. Mange sommerhuse i området er til salg, men det bekymrer nu ikke Vera Schmidt: - Det har der altid været, men det har heller aldrig taget særlig lang tid at få dem solgt. Hun har indtil nu fået 113 af sine medlemmer til frivilligt at skrive under på, at grundejerforeningen må tinglyse tvunget medlemskab på deres grunde: - Men vi skulle da gerne mindst op på et tal, der er lig med medlemstallet, siger hun og fortsætter: - Det er nu, der skal skrives under, for lige straks må vi på tinglysningskontoret. Ved at tinglyse dem alle sammen på én gang sparer vi tinglysningsafgifter. Vera Schmidt bryder sig ikke om, at nogle sommerhusejere er gratister: - Det handler ikke kun om at sikre de halvt hundrede grunde, der virkelig er truet af oversvømmelse. Men det handler om hele kystsikringen. Og så står grundejerforeningen jo også for at holde vejene ryddede i en acceptabel bredde, hvis der skal rednings- eller brandkøretøjet ind i området. Jeg synes, at det er urimeligt, at nogle ikke mener, at de skal yde til det fælles bedste, vi alle har gavn af. Vera Schmidt har selv været sommerhusejer i området siden 1993, hvor hun købte ”Knøw”, som huset hedder på adressen Blåmejsevej 7.