EMNER

Tvunget til fjernvarme

LØGSTØR:Et spinklet flertal i byrådet i Løgstør bestående af Socialdemokratiet, SF, de radikale samt to Venstrefolk sørgede i går sidst på eftermiddagen for, at de omkring 80 varmeforbrugere i landsbyen Vindblæs udenfor Løgstør i fremtiden er tvunget til at aftage varme fra det lokale varmeværk. Det er bestyrelsen for Vindblæs Kraftvarmeværk, der har anmodet kommunen om forblivelsespligt, fordi værket gennem flere år har været økonomisk nødlidende. De forudsætninger som værket i sin tid blev opført på har ikke holdt stik. En meget stor del af den gas, der skal bruges på værket, var planlagt til at komme fra affaldsbunkerne på lossepladsen i Oudrup. Hedeselskabet havde beregnet, at der var meget store mængder skraldgas, men beregninger holdt slet ikke stik. Efterfølgende er det undersøgt om der kan rejses erstatningskrav mod Hedeselskabet for de fejlslagne beregninger, men det kan ikke lade sig gøre. Værkets bestyrelse har også forsøgt at få ekstra støtte fra staten. Det er imidlertid heller ikke lykkedes. Formanden for teknisk udvalg, socialdemokraten Uffe Bro, understregede på mødet, at man med forblivelsespligt sikrer, at f.eks. pensionister, der ikke har råd til at betale for melde sig ud, bliver Sorteper og kommer til at stå ene tilbage med det lille nødlidende værk. Der var ikke flertal for tilslutningspligt. Det ville have betydet - i modsætning til forblivelsespligt - at alle de, der ikke allerede er koblet på værket, også kunne tvinges på fjernvarmen.