Lokalpolitik

Tynd snak om magtmisbrug

Mange udenforstående har efterhånden blandet sig i sæbeoperaen fra Strandby i Vesthimmerland, så kan det vel også tillades undertegnede at give sit besyv med.

Lad mig starte med at sige: Hatten af for Kaare Maul, når han er så samfundsansvarlig og tager vare på Vesthimmerlands Kommunes økonomi ved kun at forlange en velfortjent genansættelse i sit job og dermed uden erstatning af nogen art. Det understreger mandens karat. Egentlig skulle man jo opfordre Kaare Maul til stille og roligt at sætte sig ned på den flade og så lade de bønder (eller måske rettere bonde) i Venstre og Konservative betale en god og fed tjenestemandspension resten af livet. Det var nemlig lige, hvad de havde fortjent. Så kunne de komme til at stå til regnskab over for vælgerne til det kommende valg, og Kaare kunne hygge sig økonomisk resten af livet og så prøve at lade være med at trække på smilebåndet, hver gang en Venstre- eller Konservativ-byrod gik forbi. Ja, så kunne man jo slutte her og konkludere følgende, at så ukloge var de altså bare hele sjakket, selv om begge partier endda har folketingsmedlemmer siddende i byrådet, men det borger så åbenbart ikke for vid og overblik ud over det almindelige eller rettere sagt udover det allermest nødvendige. Men så ukloge nægter jeg at tro, at alle kan have været. Det får mig så til at fundere over, hvad var det så, der fik byrådets flertal til på en så udtalt måde at spille efter Henrik Degns fløjte. Har Degn magiske/hypnotiske evner? Eller en klemme på en eller flere i det høje råd? Ja, over for konen må han jo have den magt, der åbenbart skulle til for at kalde hende til orden og rette ind til højre og endda bringe den tynde historie til torvs i Henrik Degns iscenesættelse. Og det efter selv at have været forsmået (ja, man kalder vist også noget andet). Det må man jo så håbe, at de begge har varige fornøjelser af, der svarer til omkostningerne i samme forbindelse. Men hvad var det for en klemme, Henrik Degn havde på den borgerlige VK-gruppe? For ret beset var og er det tynde beviser, der bærer hele sagen om sexchikane, når man tager i betragtning af, at de involverede parter kort forinden efter eget udsagn var et vildt hedt forelsket par. Ligeledes er Henrik Degns påstand om magtmisbrug fra Kaare Mauls side ved gennem sin position at opnå sex med andre lærere (lærerinder må man vel regne med) på skolen lige så tyndt. For det første er der vist kun tale om voksne mennesker, der arbejder på skolen. Og havde der været tale om tvang, havde vi jo nok hørt om disse sager i en helt anden forbindelse og med langt værre anklager. Så hvad og hvem, om nogen overhovedet, der har været i en sådan situation, så er det jo nok foregået i bedste forståelse for de involverede parter og til fælles glæde mere eller mindre som sligt nu engang er. Men var der andre, der havde haft fingeren i honningkrukken, som helst så sagen sluttede her, og derfor modstandsløst spillede efter Henrik Degns fløjte? Eller hvad var det, der enstemmigt satte gruppens dømmekraft ud af spil? Det tror jeg undrer mangen almindelige borger i Danmark Og borgmesterens pure afvisning af sagen for så at falde til patten efterfølgende taler vel for sig selv. Men hatten af for Kaare Maul, uanset om han vælger genansættelse eller en fed pension. [ Christian Jensen Gerå Engvej 65, Asaa, er vognmand. E-mail: cj@cjt.dk.