Lokalpolitik

Tynd suppe på gamle ben

REGERINGSGRUNDLAG:Forventningerne var store, da regeringen med dags varsel præsenterede sit nye supplerende regeringsgrundlag, men det viste sig at være en tynd suppe kogt på gamle ben. Arbejdet i regeringens studiekredse har ikke ført til megen nytænkning. Der er ingen opblødning på ulands- eller miljøområdet. Skattestoppet fortsætter og dermed udsultningen af yderområderne, så alt er klar til store kommunesammenlægninger om nogle år - og velfærdskommissionen er ikke andet end en syltekrukke, der skal udskyde de svære afgørelser til efter næste valg. Jeg er meget skeptisk over for regeringens "noget for noget"-ideologi, som reelt er et værdiopgør, der vender den tunge ende nedad. Princippet er godt nok, når det anvendes på de brede skuldre i samfundet. Men regeringen har en særlig forkærlighed for at anvende det som pisk over for de svage – og gevinsten skal så indkasseres af de stærke i form af skattelettelser. Ifølge de værdier, som Kristeligt Folkeparti står for, er det er de bredeste skuldre, der skal bære de tungeste byrder. Den forståelse er regeringen desværre med fuld kraft på vej væk fra. Der er dog også positive elementer i regeringsudspillet. Det gælder blandt andet forslag om at gøre en større indsats mod seksuelle overgreb på børn, fjernelse af voldelige ægtefæller fra hjemmet, indførelse af aldersgrænse for køb af tobak og højere aldersgrænse for køb af alkohol samt en række tiltag på erhvervsområdet. Kristeligt Folkeparti vil som altid gå positivt ind i det parlamentariske arbejde og påvirke den politiske udvikling i den rigtige retning. Og jeg ser frem til, at der trods alt også vil være vigtige områder, hvor vi kan blive enige med regeringen.