Tynd wienerklassik

koncert ASO: Weber, Beethoven, Mendelssohn At sammensætte en rent wienerklassisk symfonikoncert efter opskriften, ouverture, koncert, symfoni, og med et tidsspand, der er begrænset til knapt 35 år, kan vel knapt kaldes visionær programlægning, medmindre meningen var at give en demonstration af den spændvidde, der måtte eksistere inden for et afgrænset og veldefineret stilistisk univers. Hvis det var det, der var tanken bag torsdagens program, så blev opgaven ikke løst efter hensigten ved koncerten. Dertil var symfoniorkestrets spil under Giancarlo Andrettas ledelse for unuanceret og perspektivløst. Carl Maria von Webers lille ouverture til "Abu Hassan" er sjældent hørt. Ikke så mærkeligt for her var tale om et fornøjeligt, letbenet stykke musik, som var glemt i samme øjeblik den sidste tone var klinget bort. Mere substans var der over Beethovens tripel koncert for klaver, violin og cello op. 56. Som solister havde man indkaldt Trio Ondine bestående af svenske Erik Heide (violin), den norsk-danske Jonathan Slaatto (cello) og Martin Qvit Hansen (klaver), en vel sammenspillet trio, musikernes unge alder taget i betragtning. Det var især de tre musikeres præcise indbyrdes timing, man her hæftede sig ved, det beethovenske drama fik vi ikke med i denne diverterende fremførelse; men den klanglige magi dukkede kortvarigt op i Slaattos vidunderligt syngende cellosolo i starten af 2. satsen. Nerve og gejst fik vi dog til overflod i aftenens sidste værk, Mendelssohn-Bartholdys 'skotske' symfoni. Men symfoniens dramatiske grundtone blev malet med en meget bred pensel af Andretta, hvilket gav orkesterklangen et noget uklart fokus såvel i de kraftige som i de svagere afsnit. At det så også kom til at knibe med den rytmiske præcision i de hurtige 2. og 4. satser hjalp ikke synderligt på helhedsindtrykket. Det kunne man have gjort meget bedre. Tore Mortensenkultur@nordjyske.dk Weber, Beethoven, Mendelssohn Aalborg Symfoniorkester dirigent: Giancarlo Andretta solister: Trio Ondine Aalborghallen torsdag aften.