Flade

Tyndpladefirma flytter til FME

Ny maskine øger pladskrav

FREDERIKSHAVN:Indkøbet af den nye store plasmaskæremaskine til en halv mille stiller krav om mere plads for firmaet dan-isoleringsteknik. Virksomhedens ejer, Preben Andersen, fortæller, at han mellem jul og nytår flytter sit firma fra Flade Engvej til FME, hvor han har lejet 500 kvm. i den hal, der førhen udgjorde Danyards pladebearbejdsningshal. dan-solieringsteknik har eksisteret i 14 år og beskæftiger som underleverandør til sværindustrien otte ansatte, og med bl.a. MAN B&W Alpha Diesel som god kunde. Specialerne er opgaver indenfor isolering samt tyndpladebearbejdning, og den nytilkøbte plasmaskæremaskine bliver den hidtil dyreste i maskinparken. Plasmaskæreren arbejder med den tilhørende elektronik med en skæreproces, der kan fremstille meget fine snit i alt elektrisk ledende materiale.