Typisk Venstre at gå op i form

Patienter 1. september 2005 06:00

PATIENTER: I to indlæg 26.8. kommenterer Marian Geller og Kurt Mikkelsen (V) udtalelser bragt i en artikel (22.8.) om penge til medicinske patienter. Artiklen blev til på baggrund af en længere telefonsamtale om problemerne med manglende ressourcer til de medicinske afdelinger. Når jeg læser omtalte artikel, kan jeg godt forstå, hvis man opfatter sprogbruget stødende. Jeg erindrer faktisk også selv at have brugt en anden formulering, nemlig at mange patienter var indlagt med lammelser og måske også savlede, og at det jo ikke er de patienter, der råber højest. Men lad nu det være. Dette skal ikke være en bortforklaring men blot en præcisering af, at jeg altså ikke selv har skrevet artiklen. Desværre er det jo rystende typisk, at de to venstrefolk kun kommenterer på formen og ikke på indholdet. Som der stod i artiklen, har Socialdemokraterne nemlig i mange år kæmpet for at få flere penge til de medicinske afdelinger. Det er også en del af vores finanslovsforslag til det kommende år at afsætte øremærkede penge til at opruste på de medicinske afdelinger. Ingen som har besøgt en medicinsk afdeling er i tvivl om at personalet er presset til det yderste, og at de yder en kæmpe indsats mange gange med stor overbelægning. Mange patienter har oplevet at blive placeret på gangen eller bag en skærm som eneste værn for lidt privatliv. Det ønsker socialdemokraterne at gøre op med. Allerede i sidste folketingssamling fremsatte vi et forslag om at forbedre forholdene for patienter og personale, men Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod. Det afholder os ikke fra at blive ved med at presse på for at forbedre vilkårene for de medicinske patienter. Men det burde ærlig talt afholde venstrefolk som Geller og Mikkelsen fra at hykle sådan op.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...