Typiske årsager

Tendenser i sager, hvor HK har ydet krisehjælp i 2002-2003. Når skaden er sket, og folk har anmeldt en sag, er årsagerne typisk: [ Dårlig omgangstone. Dårligt eller manglende lederskab. Dårlig kommunikation. Tolerancen er blevet mindre. Voldsomt arbejdspres. Mobbeofrene er alene. Seksuel chikane. Kollega kan være kollega værst. Strukturændringer og omorganisering. Chefen udnytter sin position mod elever. Trusler og vold. { Desuden viser undersøgelsen, at det kan give store problemer at arbejde i en familievirksomhed, og at mange års ansættelse ikke er en garanti mod mobning og chikane.

Forsiden