Typiske muslimer findes ikke

To danskere skriver om den muslimske mangfoldighed

Litteratur 3. september 2002 13:20

At være muslim. Det kan være at bede fem gange om dagen. Det kan også være at ofre til sine forfædre i Allahs navn. At have kroppen skjult bag en burka, hvor kun øjnene skimtes. Eller at gå i byen fuldstændig utilsløret. Den typiske muslim findes nemlig ikke, konkluderer forfatterne til en ny bog om, hvad det vil sige at være muslim. "Muslim" hedder bogen, der udkommer på mandag. På rejser i Mellemøsten og gennem samtaler med muslimer herhjemme har Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl, der er henholdsvis idéhistoriker og journalist, erfaret, at det at være muslim er mange ting og kan være vidt forskellig fra muslim til muslim. Den mangfoldighed forsøger de at vise gennem interviews med otte muslimske kvinder i Danmark, Syrien, Indonesien, Tunesien, Storbritannien, Indien, Bosnien og Iran om deres syn på blandt andet ægteskab, tro og tvivl. - Den indonesiske kvinde, vi interviewede, opfatter for eksempel helt klart sig selv som muslim, mens muslimske kvinder andre steder i verden sikkert ikke vil betragte hende som sådan. Hun ofrer til forfædrene og ånderne på samme måde som kristne og hinduer i området, men hun mener samtidig, at Allah er den eneste rigtige Gud og helt klart den øverste i hierarkiet. For hende er der ingen modsætning, men hendes univers er jo fuldstændig anderledes end for en muslim, som slet ikke anerkender, at man kan have kontakt med forfædrene, siger Malene Grøndahl og understreger, at holdninger og adfærd ofte har mere at gøre med kultur end med religion. Forskelligheden er også markant, når det gælder kvinder og slør, fremgår det af bogen. Hvor 28-årige Aysha fra Syrien nægter at tro på, at det er Guds ønske, at kvinder skal bære tørklæde, mener indiske Fahmeeda, 25 år, at det er tvingende nødvendigt for kvinder at dække sig med en burka. - Nogle af de ting, kvinderne siger, er jeg dybt uenige i. Det gælder for eksempel, når nogle af dem går ind for dødsstraf eller synes, at kvinder kun skal være i hjemmet. Men vores bog vurderer ikke islam som god eller dårlig, og islam gør dem ikke til enten gode eller dårlige mennesker, siger Malene Grøndahl. Forfatterne har valgt udelukkende at lade unge kvinder komme til orde. For selv om bogens udgangspunkt er, at muslimer er forskellige, deler denne gruppe kvinder i højere grad end mændene en fælles problemstilling. Nemlig konflikten mellem på den ene side at underlægge sig familiens ønsker og traditioner og på den anden side ønsket om en mere individuel livsform. Den problemstilling skinner igennem hos alle otte kvinder, fordi de lever i en moderniseret verden, hvor islam ikke umiddelbart kan give svar, siger Malene Grøndahl. En anden væsentlig grund for forfatterne til kun at interviewe kvinder var, at man i forbindelse med islam oftest taler om kvinder, sjældent med dem. Baggrunden for bogen er ikke terrorangrebet på USA den 11. september sidste år og de begivenheder, der fulgte både herhjemme og internationalt. På det tidspunkt var Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl allerede i gang med at skrive bogen, men 11. september har gjort bogen endnu vigtigere, mener de. - Vi har alle fået brug for at forstå, hvad er det for en ny verden, vi er i nu, og hvorfor det skete. I den proces sker der meget nemt forenklinger, mener Malene Grøndahl og henviser blandt andet til Ralf Pittelkows seneste bog om islam "Efter 11. september. Vesten og Islam". - Der er da nogle rigtige ting i den, men verden er bare så meget mere nuanceret, og der er så mange andre muligheder i islam end dem, han fremhæver, når han snakker om, at der er en modsætning mellem islam og Vesten. Alene titlen "Vesten og Islam", som er sat op som modsætninger, synes jeg er meget problematisk, fordi der jo er muslimer som opfatter sig som franskmænd eller danskere samtidig med, at de er muslimer. Og for dem er det ikke en konflikt, siger Malene Grøndahl. Pointen er, mener forfatterne, at muslimer er mennesker, islam er en religion. Mennesker føler, tænker og handler, der gør religioner ikke, og derfor kan selv den største indsigt i islam som trossystem ikke bruges til at forklare og forstå muslimer fuldt ud. Derfor nytter det heller ikke at sige, at vi ikke vil have islam eller muslimer. Men vi kan sige, at vi ikke vil have kvindelig omskæring eller tvangsægteskaber, siger Malene Grøndahl. - Det er klart, at der alle steder i verden er nogle muslimer, der først og fremmest identificerer sig med islam, og de vil nok kunne blive enige om en masse fælles træk. Men der findes jo masser af andre muslimer, som er så forskellige fra hinanden, at det er svært at se, hvad de overhovedet har til fælles. Vores interviewperson fra Syrien siger, at hun har mere til fælles med sin kristne nabo end hun har med en muslim i Indonesien. Og de muslimer, der er vokset op i Danmark, har noget fælles med andre danskere, siger Malene Grøndahl. Hvert af de otte interviews i bogen er pædagogisk forsynet med baggrundsafsnit om de religiøse og politiske forhold i kvindernes hjemlande. Desuden introduceres læseren til islam, og hvordan islam forholder sig til bogens hovedtemaer som kvinder, demokrati, andre religioner og politik. Bagest i bogen er forklaringer på ord brugt i forbindelse med islam og muslimer.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...