Retspleje

Tyrkiske ejendomme udløste bedrageridom

Ejer snød systemet

AALBORG:Man må ikke eje huse og grunde i udlandet uden at oplyse det til myndighederne, hvis man samtidig modtager sociale ydelser i Danmark. Den kendsgerning har en 46-årig tyrker med bopæl i Aalborg netop fået fastslået af Retten i Aalborg, som har dømt ham for socialt bedrageri for 79.000 kroner. Pengene modtog han for meget i kontanthjælp, idet han ejer to ejendomme i Tyrkiet. Ejendomme i udlandet skal oplyses til myndighederne, så de kan medregnes i éns formue. Det havde manden ikke gjort - ifølge eget udsagn fordi han ikke var klar over, at han skulle. Han fortalte også i retten, at han ingen indtægter har fra de tyrkiske ejendomme. Bedrageriet blev afsløret i forbindelse med, at tyrkeren var på besøg i hjemlandet. Socialforvaltningen havde inden mandens afrejse givet ham lov til at tage til Tyrkiet i en vis periode, uden at det ville få konsekvenser for hans kontanthjælp. Han blev længere væk end aftalt, og sagen rullede for alvor, da forvaltningen modtog en anonym meddelelse om, at manden var nede for at høste sin mark. Det nægtede den 46-årige, som fastholdt, at grunden til det lange fravær var, at han var blevet syg i hjemlandet. Den side af sagen blev der ikke kastet lys over i retten, hvor anklagemyndigheden ikke kunne bevise, om manden reelt var nede for at tjene penge. Men alene det, at han havde modtaget kontanthjælp uden at oplyse noget om de to ejendomme, gjorde, at retten idømte ham fem måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.