Tysk bunker på museum

Nyt garageanlæg til 12 kampvogne, kanoner og lastbiler.

De første køretøjer har nu fået tag over hovedet i det nye garageanlæg.

De første køretøjer har nu fået tag over hovedet i det nye garageanlæg.

Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum har taget et nyt garageanlæg til 12 kampvogne, kanoner og lastbiler i brug og samtidig åbnet den gamle tyske kommandobunker på museets grund. Når garageanlægget står helt færdigt, er det et projekt til 330.000 kroner, som museet har opsparet af de seneste års overskud. Det 50 meter lange garageanlæg er opført på en del af den offentlige sti, der førte fra Vestre Fjordvej syd om museets forplads til Egholm Færgevej, men nu er den forlagt til et forløb nord for museet. - Garageanlægget er for de køretøjer og kanoner, som hidtil har stået ude på pladsen foran hangaren. De skånes nu for vejr og vind, og museet får lettere ved at vedligeholde og bevare dem. Det er fortsat muligt for gæster at komme tæt på køretøjerne og kravle op på dem, siger museumsleder Orla Kops. To gamle Triangel-brandbiler Han oplyser, at museet via Beredskabscenter Aalborg har modtaget endnu to gamle dansk byggede Triangel brandbiler, der hidtil har stået i brandværnsmuseet i Oksbøl. Forlægningen af stien har også medført, at den gamle tyske kommandobunker fra 2. verdenskrig nu ligger inden for hegnet omkring museet. Med hjælp af en sponsorstøttet gravemaskine har nogle af museets frivillige medarbejdere gravet bunkeren fri af jord og ler, tømt den for vand, rengjort den og indlagt lys, så den er nu åben for publikum. Indrettes som oprindeligt Efter krigen viste det sig umuligt at sprænge mange af bunkerne, og man valgte derfor at kaste dem til. Kommandobunkeren lå frit over jorden og var den største på den tyske vandflyveplads. Den skal indrettes som da tyskerne brugte den, men også indeholde en udstilling om de tre tyske flyvepladser i Aalborg, vandflyvepladsen ved Skydebanevej, flyveplads Rørdal og flyveplads Vest, hvor nu Flyvestation Aalborg og Aalborg Lufthavn ligger. Hele indretningen bliver næppe færdig før om et årstid, mener museumslederen.